headerphoto
 

2012-05-09
Sprawozdawczo-Wyborcze Zebrania Polskiego Stronnictwa Ludowego.