headerphoto
 

15 lipca 2019r.

Zmarł Tomasz Pociask - Wiceprezes Zarządu Powiatowego PSL w Ropczycach.

 

Autor: Administrator10 czerwca 2019r.

Ropczyce silne chrześcijańską tradycją.

Od 1903 roku w Święto Zesłania Ducha Świętego ludowcy uczestniczą we Mszy Świętej i obchodzą jednocześnie swoje święto. To jedno z najpiękniejszych polskich świąt wyrosłe w tradycji narodowej, ludowej i chrześcijańskiej, które utrwaliło się w świadomości Polaków. 9 czerwca br. zielone sztandary ponownie zagościły w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin, pokłoniły się przed tablicą Wincentego Witosa, a następnie towarzyszyły w spotkaniu okolicznościowym w Centrum Kultury w Ropczycach. W gronie ludowców, sympatyków i gości dopisaliśmy kolejną kartę pięknej tradycji. Zaprezentowaliśmy też bardzo atrakcyjny program dla Polaków: emerytura bez podatku, 10% PIT dla samozatrudnionych, nieodpłatne leki dla dzieci, 1200 zł minimalnej dopłaty do hektara, pakiet onkologiczny, poszerzenie 500+ o studentów itp. Wierni tradycji i w trosce o wspólne dobro publiczne służymy społeczeństwu.

Fotoreportaż.

Autor: Administrator06 maja 2019r.

3 maja w Ropczycach.

3 maja w Ropczycach ludowcy tradycyjnie uczestniczyli w obchodach Święta Konstytucji 3 maja w im. Polskiego Stronnictwa Ludowego uczestniczyła delegacja Zarządu Wojewódzkiego PSL w Rzeszowie na czele z Czesławem Siekierskim, posłem do Parlamentu Europejskiego - liderem na liście wyborczej Koalicji Europejskiej 26 maja br., natomiast w im. Zarządu Powiatowego PSL w Ropczycach wystąpiła delegacja w składzie Arkadiusz Bęben, Stanisław Marć i Krzysztof Potwora.

Fotoreportaż.

Autor: Administrator30 kwietnia 2019r.

15-lecie obecności Polski w Unii Europejskiej - spotkanie z Jerzym Buzkiem.

Spotkanie z okazji 15-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej z udziałem Przewodniczącego Komisji Przemysłu jak i Badań Naukowych i Energii Jerzego Buzka oraz Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego, które odbyło się 28.04.2019r. w Ropczycach. Czesław Siekierski reprezentuje Polskie Stronnictwo Ludowe, jest liderem Koalicji Europejskiej naszego okręgu w wyborach 26 maja br. " do parlamentu europejskiego".

Fotoreportaż.

Autor: Administrator31 sierpnia 2016r.

Posiedzenie Zarządu w dniu 31.08.2016 r.

Na posiedzeniu Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w dniu 31.08.2016 r.
Ukonstytuował się skład Zarządu jak poniżej, oraz wybrano n/wym. koleżankę i kolegów :
Wiesław Rygiel – Prezes Zarządu
Tomasz Pociask – Z-ca Prezesa
Sekretarz – Renata Góra
Skarbnik – Mariusz Wośko

Ponadto dokonano wyboru przedstawicieli do Zarządu Wojewódzkiego w osobach Wiesław Rygiel oraz Tomasz Pociask, delegatów na Kongres Jan Świstak, Arkadiusz Bęben. Zaproponowano również kandydaturę A. Bębna do Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego. Po omówieniu sytuacji społeczno-politycznej w kraju przyjęto następujące stanowisko w drodze uchwały Zarządu Powiatowego PSL w Ropczycach:

Stanowisko.

Autor: Administrator03 lipca 2016r.

V Powiatowy zjazd delegatów Polskiego Stronnictwa Ludowego w Ropczycach.

W dniu 2 lipca 2016 r. w Ropczycach po 4- letniej kadencji odbył się kolejny V Zjazd Delegatów PSL powiatu ropczycko – sędziszowskiego.
Wśród zaproszonych gości był Mieczysław Kasprzak – Poseł na Sejm RP, Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Rzeszowie oraz Zbigniew Micał – Dyrektor Biura PSL w Rzeszowie.
Po wybraniu Przewodniczącego Zjazdu, Sekretarza oraz Prezydium wręczone zostały odznaczenia PSL.
Medal im. W. Witosa otrzymała Genowefa Ciosek i Stanisław Zegar.
Złotą Koniczynkę odebrał Jan Świstak i Michał Pietras. W dalszej części Zjazdu Delegatów przedstawione zostały sprawozdania Zarządu Powiatowego i Powiatowej Komisji Rewizyjnej.
W dyskusji nad sprawozdaniami głos zabrał dotychczasowy Prezes ZP PSL Bolesław Bujak oraz Prezes ZW PSL Mieczysław Kasprzak.
W głosowaniu Delegaci jednogłośnie udzielili skwitowania ustępującemu Zarządowi Powiatowemu i Powiatowej Komisji Rewizyjnej.
W dalszej części Zjazdu Delegatów odbyły się wybory Prezesa Zarządu Powiatowego Władz i Delegatów na Zjazd Wojewódzki.
W wyniku głosowania tajnego nowym Prezesem Zarządu Powiatowego PSL został wybrany Wiesław Rygiel, a do Zarządu Powiatowego weszły następujące osoby: Dominik Rachwał, Tomasz Pociask, Sławomir Rymut, Andrzej Panek, Mieczysław Caryk, Arkadiusz Bęben, Lidia Nykiel, Andrzej Tabasz, Robert Kuraszkiewicz, Mariusz Wośko, Jan Świstak, Renata Góra, Stanisław Wojnarowski, Julian Zegar, Barbara Traciak, Piotr Solarek, i Robert Szczepanowski.
Dokonano także wyboru 13 Delegatów na Zjazd Wojewódzki PSL.
Kończąc Zjazd Delegatów nowo wybrany Prezes ZP PSL Wiesław Rygiel podziękował za wybór i przedstawił program działania oraz zadania do realizacji na następną kadencję.

Fotoreportaż.

Autor: Administrator16 maja 2016r.

Zielone Świątki w Ropczycach

Tradycyjnie już w dniu 15 maja 2016r. w dzień Zesłania Ducha Świętego w Ropczycach odbyła się uroczystość Powiatowego Święta Ludowego.

Delegacja władz powiatowych PSL złożyła wiązanki kwiatów przy tablicy upamietniającej patrona szkoły Agro-Technicznej Wincentego Witosa, a następnie przy tablicy patrona Liceum Ogólnokształcącego - Tadeusza Kościuszki.

O godz. 15.15 - w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin odbyła się Msza Święta w intencji Ruchu Ludowego.

Po Mszy Świętej wraz ze sztandarem przemaszerowano na spotkanie okolicznościowe.

Fotoreportaż.

Autor: Administrator25 maja 2015r.

Święto Tradycji Ludowych i Folkloru w Ropczycach.

W dniu 24 maja 2015 roku w Dzień Zielonych Świątek – Zesłania Ducha Świętego, Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego, Stowarzyszenie Samorząd i Gospodarka oraz Centrum Kultury im. J. Mehoffera zorganizowali wspólnie Święto Tradycji Ludowych i Folkloru, które miało na celu uświęcić dzień i tradycję ludową.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin o godz. 15.15 – wcześniej bo o godz. 15.00 przedstawiciele organizatorów złożyli wiązankę kwiatów przed Tablicą Pamiątkową W. Witosa, przy Zespole Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach.

Po Mszy Świętej przemaszerowano na Stadion Miejski, gdzie w części oficjalnej wręczono medale i odznaczenia. Medale im. W. Witosa otrzymali – Aleksander Fitoł i Tadeusz Zegar, Złotą Koniczynkę – Genowefa Ciosek a odznaczenia Podkarpackiej Izby Rolniczej – Świętego Izydora Oracza – Stanisław Marć, Jan Bereś i Władysław Cieślik.

Gości powitał Józef Misiura – Przewodniczący Stowarzyszenia Samorząd i Gospodarka po czym zabrał głos Prezes ZP PSL, Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak, który m.in. podziękował pocztom sztandarowym, orkiestrze i zespołom za udział. Nawiązał do 120 rocznicy ruchu ludowego i 25-lecia samorządu terytorialnego. Podkreślił rolę Stowarzyszenia Samorząd i Gospodarka jako Stowarzyszenia skupiającego ludzi, którym bliski jest rozwój Ropczyc jako stolicy i całego powiatu – ponad partyjnie.

Wiceprezes ZP PSL Wiesław Rygiel powiedział że, wiele już zrobiono w Ropczycach i powiecie, ale jeszcze dużo należy zrobić w sferze walki z bezrobociem, służbie zdrowia, edukacji, ochronie przeciwpowodziowej czy rozwoju infrastruktury. Dużym sukcesem Ropczyc było utworzenie strefy ekonomicznej, gdzie w tej chwili powstają nowe firmy, które w niedługim czasie będą rekrutowały nowych pracowników.

Na zakończenie uroczystości wystąpiła orkiestra dęta z Ropczyc, kapela ludowa z Nawsia i zespoły dziecięce.

Fotoreportaż.

Autor: Administrator02 lutego 2015r.

Adam Jarubas kandydatem PSL na prezydenta RP.

Prezydent powinien być moderatorem i inicjatorem dyskusji o "ideach, wartościach i programach rozwojowych dla naszego kraju" - powiedział Adam Jarubas, kandydat PSL na prezydenta RP.
31 grudnia br. Rada Naczelna PSL zdecydowała o wystawieniu wiceszefa Polskiego Stronnictwa Ludowego Adama Jarubasa jako kandydata w wyborach prezydenckich. W sobotnim posiedzeniu wzięli udział nie tylko członkowie Rady Naczelnej - zgodnie ze statutem PSL kandydata na prezydenta na wniosek NKW PSL zatwierdza krajowa konwencja wyborcza.

Jak mówił Adam Jarubas, choć urodził się w małej miejscowości Błotnowola na południu województwa świętokrzyskiego, to jest dumny ze swojej tożsamości i swojego pochodzenia.
Adam Jarubas jest świetnym marszałkiem województwa świętokrzyskiego, a w ostatnich wyborach samorządowych znacząco poprawił swój wynik.


Adam Jarubas
Urodził się 17 grudnia 1974 w Busku-Zdroju. Wychował się w Błotnowoli w pow. buskim w woj. świętokrzyskim.
Edukację na poziomie podstawowym odbył w rodzinnej wsi (1989). Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju (1993), następnie w 1998 r., ukończył studia z zakresu historii na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Ukończył także studia podyplomowe „Zarządzanie w warunkach Unii Europejskiej" w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Kielcach, „Zarządzanie administracją i rozwojem lokalnym" w Wyższej Szkole Handlowej oraz studia prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów oraz Uniwersytet Gdański na poziomie MBA w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach.
W roku 1994 wstąpił do Związku Młodzieży Wiejskiej i pozostał jego członkiem do roku 2009. W latach 1998-2002 pełnił funkcję prezesa Zarządu Woj. ZMW RP „Wici"w Kielcach, w latach 2002-2006 był sekretarzem Zarządu Krajowego ZMW. W roku 2006 został odznaczony Złotą Odznaką ZMW oraz Krzyżem za Zasługi dla ZMW w roku 2008. Jako prezes Zarządu Wojewódzkiego ZMW walczył w obronie województwa świętokrzyskiego podczas próby jego likwidacji w roku 1998.
Od 1992 roku jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 2000 - 2006 pełnił funkcję sekretarza Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, a od 2006 roku - prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL w Kielcach.
Pracę zawodową rozpoczął jako asystent-doradca sejmowy posła Tadeusza Madzi z Polskiego Stronnictwa Ludowego (b. prezesa Polskiego Zw. Niewidomych). W latach 2002 - 2004 pracował jako wicedyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach, a w latach 2004 - 2006 był wicedyrektorem Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach.
W kadencji samorządowej 1998-2002 był radnym Powiatu Buskiego i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz członkiem Komisji Edukacji w Radzie Powiatu.
W kadencji 2006 - 2010 był radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W wyborach samorządowych w 2006 roku uzyskał najlepszy wynik wśród osób kandydujących do Sejmiku Wojewódzkiego, zdobywając w swoim okręgu 8032 głosy.
W listopadzie 2006 roku został wybrany na Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w wieku 32 lat - zostając najmłodszym marszałkiem województwa w kraju.
W wyborach samorządowych do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w listopadzie 2010 r., zaufało mu ponad 31 tysięcy mieszkańców Świętokrzyskiego i ponownie został wybrany na Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.
W wyborach parlamentarnych 2011, startując z listy PSL w okręgu świętokrzyskim, został wybrany do Sejmu, otrzymując 28 750 głosów.
W kolejnych wyborach samorządowych organizacja świętokrzyska PSL pod przywództwem Adama Jarubasa uzyskała 213 982 tys. głosów - 46,24% poparcia. Dzięki takiemu zaufaniu mieszkańców regionu, Polskie Stronnictwo Ludowe zdobyło 17 z 30 mandatów w Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - to najlepszy wynik PSL w skali kraju.
W ostatnich wyborach samorządowych uzyskał zaufanie 37 871 tys. osób i po raz trzeci pełni funkcję Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
Jego pasją zawsze był śpiew, gitara i muzyka. W wolnych chwilach lubi czytać książki (S. Covey) oraz chodzić po górach. Wraz z żoną Mariolą wychowuje dwóch synów: Dawida i Damiana.

Inne informacje:
Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi - za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz w działalności na rzecz społeczności lokalnej.
Nagrody: nagroda „Diamentowe Skrzydła" 2009 - przyznana przez Kapitułę Nagrody Echa Dnia „Skrzydła". „Skrzydła" to nagroda gospodarcza, przyznawana dla najlepszych produktów i usług z województwa świętokrzyskiego. W przypadku Marszałka Województwa Kapituła nagrody doceniła działania Marszałka na rzecz wspierania lokalnej przedsiębiorczości i biznesu.
Nagroda „Złotej Wagi" w kategorii Człowiek Roku 2010, przyznana przez Samorząd Gminy Daleszyce (waga to herb Daleszyc).
Honorowy obywatel gmin: Sędziszów, Działoszyce, Pińczów i Połaniec.
Konferencja prasowa.

Autor: Administrator19 stycznia 2015r.

Noworoczne spotkanie opłatkowe.

W dniu 18.01.2015 r. tradycyjnie już w Ropczycach na hali widowiskowo – sportowej odbyło się spotkanie, którego organizatorami byli – Stowarzyszenie Samorząd i Gospodarka, Burmistrz Ropczyc i Zarząd Powiatowy PSL w Ropczycach.
Wśród gości znajdowali się samorządowcy, radni gminni i powiatowi, przedsiębiorcy i Prezesi firm, duchowni : ks. Leopold Kordas – dziekan dekanatu ropczyckiego, ks. dr Stanisław Mazur – proboszcz Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach oraz ks. Ryszard Pietrasik – proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja w Lubzinie, Sołtys i Przewodniczący Osiedli, członkowie OSP i KGW oraz przedstawiciele innych stowarzyszeń i organizacji.

Wszystkich zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Ropczycach Józef Misiura, będąc jednocześnie współorganizatorem spotkania jako Prezes Stowarzyszenia Samorząd i Gospodarka.

Józef Misiura podziękował wszystkim za udział w wyborach samorządowych i pogratulował wyboru radnym różnych szczebli. Powiedział, że teraz należy sumiennie i rzetelnie wykonywać program wyborczy by nie zawieść zaufania wyborców.

W części oficjalnej głos zabrał Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak.

Powiedział między innymi, że to dzisiejsze spotkanie Noworoczne ma przede wszystkim charakter samorządowo – gospodarczy a nie polityczny.

Komitet Wyborczy Wyborców przekształcił się w Stowarzyszenie Samorząd i Gospodarka, które ma realizować przez następne 4 lata cele i zadania założone w programie wyborczym. Do tych najważniejszych zadań i celów należy zaliczyć tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach działających na naszym terenie oraz promocja edukacji i wychowania młodego pokolenia. W tym miejscu Burmistrz Bolesław Bujak złożył przedsiębiorcom podziękowania za takie starania i zadeklarował, że będzie ich wspierał w tych przedsięwzięciach.

W dalszej części wypowiedzi Burmistrz B. Bujak podziękował wszystkim tym, którzy działają społecznie w różnych organizacjach i stowarzyszeniach. Samorząd to też wielość takich organizacji, które istnieją i uczą młode pokolenie w różnych dziedzinach czy to sportowych, kulturalnych, zapobiegają tym samym patologiom społecznym. Takie współdziałanie samorządu i organizacji jest potrzebne by wspólnie realizować cele dla swoich obywateli tych młodszych i tych starszych.

Teraz to co możemy dać młodym to odpowiednie wykształcenie poprzez lepszą bazę szkolną – budowę nowych przedszkoli czy żłobków.

Aby osiągnąć cele wychowawcze potrzebne jest do tego współdziałanie rodziny, szkoły i kościoła.

Na zakończenie wystąpienia Burmistrz Bolesław Bujak jeszcze raz podziękował wszystkim za wybory samorządowe w 2014 r. i złożył Życzenia Noworoczne.

W części artystycznej wystąpiła orkiestra dęta z Ropczyc pod batutą Edwarda Guzika oraz uczniowie Zespołu Szkół w Łączkach Kucharskich, którzy zaprezentowali Jasełka. Spektakl niezwykle barwny, dynamiczny, ze wspaniałą scenografią bardzo podobał się publiczności. Powstał on pod kierunkiem nauczycieli: Lidii Nykiel, Moniki Skiby, Pauliny Piotrowskiej, Arkadiusza Zygmunta i Zygmunta Stasiowskiego.

W dalszej części uroczystości – tradycyjnie już połamano się opłatkiem, po czym częstowano się tradycyjnym jadłem przygotowanym przez KGW z Niedźwiady, Łączek Kucharskich i Checheł.
Fotoreportaż.

Autor: Administrator10 grudnia 2014r.

Życzenia świąteczne.

Autor: Administrator13 czerwca 2014r.

Powiatowe Święto Ludowe.

W dniu 9 czerwca 2014 roku w drugi dzień Zielonych Świątek w Ropczycach odbyło się Powiatowe Święto Ludowe.
Uroczystość rozpoczęto złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową Wincentego Witosa przy Zespole Szkół-Agrotechnicznych im. W. Witosa w Ropczycach. Następnie w grupie ze sztandarami na czele, przemaszerowano do Sanktuarium Matki Bożej Ropczyckiej, gdzie ksiądz Prałat Stanisław Mazur – Proboszcz Parafii pw. Przemienienia Pańskiego odprawił Mszę Świętą w intencji Ludowców i wygłosił homilię.
Całość uroczystości zakończyło spotkanie okolicznościowe w Centrum Kultury. Wśród zaproszonych gości był dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Rzeszowie – Józef Twardowski, który złożył życzenia od Jana Burego – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL, Posła na Sejm RPi Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PSL.
Fotoreportaż.

Autor: Administrator12 czerwca 2014r.

Podziękowanie prezesa Zarządu Powiatowego PSL Bolesława Bujaka.

Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Ropczycach składa podziękowania wszystkim tym osobom z naszego powiatu, którzy w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dn. 25.05.2014r. oddali swój głos na listę Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Prezes ZP PSL
Bolesław Bujak

Autor: Administrator29 maja 2014r.

Podziękowanie prezesa PSL Janusza Piechocińskiego.

 

Tekst podziękowania.

Autor: Administrator19 maja 2014r.

Wojewódzkie Święto Ludowe w Rzeszowie.

W dniu 18.05.2014 r. w Rzeszowie odbyło się Wojewódzkie Święto Ludowe. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Farnym w Rzeszowie, po czym w pochodzie – poczty sztandarowe i zaproszeni goście przeszli na rzeszowski rynek, gdzie odbyła się dalsza część spotkania.
W części oficjalnej wystąpił Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL – Jan Bury i Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. W dalszej części wręczono odznaczenia zasłużonym ludowcom legitymacje nowym członkom. W części artystycznej wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Markowianie”.
Nasz powiat reprezentowały poczty sztandarowe z Ropczyc, Sędziszowa Małopolskiego i Wielopola Skrzyńskiego oraz przedstawiciele Zarządu Powiatowego PSL w Ropczycach.

Fotoreportaż.

Autor: Administrator13 maja 2014r.

Wizyta Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka – Kamysza w Ropczycach.

W dniu 12 maja 2014 roku w Ropczycach przebywał Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz.
Wraz z Ministrem do Ropczyc przyjechał także Jan Bury – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL, Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL, a także kandydatka do Parlamentu Europejskiego z listy PSL Ewa Białek – dyrektor NZOP w Nowej Dębie.
Spotkanie otworzył i powitał gości Bolesław Bujak - Burmistrz Ropczyc, który jednocześnie zaprosił wszystkich do obejrzenia spektaklu historyczno-patriotycznego przygotowanego przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr1 w Ropczycach.
Minister Wł. Kosiniak – Kamysz koszem słodkości podziękował młodzieży za występ, a nauczycielom za przygotowanie.
Minister w swojej wypowiedzi podkreślił rolę wychowania młodego pokolenia , także przez możliwość i ułatwienia, które daje rząd – program „Maluch” czyli dofinansowanie do budowy i funkcjonowania żłobków, dofinansowanie dla przedszkoli, program MDM (mieszkanie dla młodych czyli dofinansowanie do zakupu nowych mieszkań czy budowy domu jednorodzinnego) czy Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ - to tylko przykłady działań prorodzinnych. Pani Ewa Białek powiedziała o roli służby zdrowia i pracy pielęgniarek (12.05.2014 r. jest Dniem Pielęgniarek) a kol. Wiesław Rygiel jedyny kandydat do Parlamentu Europejskiego z naszego powiatu odniósł się do sprawy rynku pracy. Na zakończenie spotkania Bolesław Bujak – Burmistrz Ropczyc, podziękował wszystkim gościom za przybycie oraz zachęcał do pójścia na wybory do Parlamentu Europejskiego w dniu 25.05.2014 r. Zasugerował także Panu Ministrowi wprowadzenie nowego programu rządowego na wzór „Radosnych Szkół” – czyli budowy przyszkolnych placów zabaw tyle, że przy przedszkolach.

Fotoreportaż.

Autor: Administrator10 maja 2014r.

Wiesław Rygiel - kandydat PSL do Parlamentu Europejskiego.

Spot wyborczy Wiesława Rygla.

Autor: Administrator16 kwietnia 2014r.

Wizyta Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Ropczycach.

12 kwietnia br. Ropczyce odwiedził Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz - Wiceprezes PSL.
Swoją wizytę rozpoczął od spotkania w Powiatowym Urzędzie Pracy z członkami Powiatowej Rady Zatrudnienia. Na wniosek Dyrektora PUP Wiesława Rygla, Minister zobowiązał się do zwiększenia środków finansowych na aktywne formy bezrobocia w naszym powiecie.
W dalszej części wizyty Minister odwiedził Żłobek Miejski, który oddany został w ramach Programu „Maluch”, dzięki środkom finansowym Gminy Ropczyce i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Minister zaznaczył, że w ostatnim czasie te środki finansowe
dla Podkarpacia uległy znacznemu zwiększeniu z kwoty 500 tys. zł w 2011 r. do kwoty 3,5 mln zł w roku bieżącym. Samorządy więc powinny to wykorzystać.
Następnie spotkał się z pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, a także samorządem Ropczyc oraz kadrą kierowniczą Urzędu Miejskiego, gdzie odpowiadał na liczne pytania zgromadzonych. Minister wyraził zadowolenie ze stworzonych możliwości pomocy dzięki wprowadzeniu przez Gminę programu „Karta Rodziny Wielodzietnej 3+”.
Na zakończenie wizyty w Ropczycach Władysław Kosiniak-Kamysz wziął udział w spotkaniu z Zarządem Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska oraz zorganizował konferencję prasową. Następnie udał się do Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie.
Podczas wizyty w naszym mieście. Ministrowi towarzyszył Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak, Wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Dorota Strzyż oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Wiesław Rygiel.

Fotoreportaż.

Autor: Administrator17 marca 2014r.

Władysław Kosiniak-Kamysz lider podkarpackiej listy PSL.

W niedzielę 16 marca 2014 w Rzeszowie odbyła się Wojewódzka Konwencja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego. Na konwencji zatwierdzono podkarpacką listę PSL, której liderem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Na liście znajdują się również podkarpaccy Posłowie, przedstawiciele administracji rządowej w województwie oraz samorządowcy.

Na kolejnych miejscach podkarpackiej listy znalazły się następujące osoby:

2. Mieczysław Kasprzak - Poseł na Sejm RP, były wiceminister gospodarki, były starosta jarosławski.

3. Alicja Wosik - wicewojewoda podkarpacki, wcześniej wiceburmistrz Zagórza, długoletni dziennikarz TVP Rzeszów.

4. Stanisław Bartman - radny Samorządu Województwa, rolnik, prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej.

5. Justyna Piekut - Prezes Związku Młodzieży Wiejskiej w województwie podkarpackim i sekretarz Zarządu Krajowego ZMW.

6. Dariusz Dziadzio - Poseł na Sejm RP.

7. Ewa Białek - dyrektor NZOZ Prow-Med w Nowej Dębie, wykształcenia pielęgniarka.

8. Wiesław Rygiel - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach, były Poseł oraz starosta ropczycko-sędziszowski.

9. Magdalena Andrzejak-Klecha - Komendant Wojewódzki Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie.

10. Marek Owsiany - radny powiatu brzozowskiego, z-ca dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie.

 

Relacja fotograficzna

 

Autor: Administrator20 stycznia 2014r.

Spotkanie Opłatkowe Polskiego Stronnictwa Ludowego w Ropczycach.

Tradycyjnie już na początku Nowego Roku Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Ropczycach i Porozumienie Gospodarczo-Samorządowe zaprosili członków, sympatyków, przedsiębiorców i samorządowców na halę widowiskowo-sportową w Ropczycach.
Wśród zaproszonych gości przybyli m.in. – Jan Bury- Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego, Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Rzeszowie, Dariusz Dziadzio- Poseł na Sejm RP, ks. Prałat Stanisław Słowik – Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ks. Prałat Stanisław Mazur – Dziekan dekanatu ropczyckiego, Proboszcz Parafii pw. Przemienienia Pańskiego, ks. Leopold Kordas – Proboszcz Parafii pw. Św. Barbary, Kapelan Ochotniczych Straży Pożarnych, prof. dr hab. Stanisław Sosnowski – Prezydent Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie, Mariusz Kawa – Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Przewodniczący Klubu Radnych PSL, ks. Ryszard Pietrasik – Proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja Biskupa w Lubzinie, ks. Tomasz Kozicki – Proboszcz Parafii pw. Św. Anny w Chechłach, Andrzej Reguła – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie, prof. dr hab. Władysław Tabasz – Przewodniczący Powiatu ropczycko-sędziszowskiego, Dorota Strzyż – Wicestarosta Powiatu ropczycko-sędziszowskiego, Tadeusz Strzyż – Sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Arkadiusz Bęben – Dyrektor Biura Podkarpackiej Izby Rolnej w Rzeszowie, Tadeusz Sowa – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Ropczycach, Marek Hławko – Wiceprezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie, a także przedstawiciele firm i zakładów pracy, radni różnych szczebli, Prezesi i Naczelnicy OSP, Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, Sołtysi i Przewodniczący Osiedli.
Uroczystość rozpoczął chór z Brzezin pod dyrekcją Grzegorza Piękosia, po czym również kolędowo wystąpiła Orkiestra Dęta z Ropczyc pod batutą Edwarda Guzika. Bardzo ciekawe wykonanie Jasełek Bożonarodzeniowych pokazały dzieci z Zespołu Szkół nr 2 w Ropczycach oraz ich rodzice, którym scenariusz przygotowali Marzena Machnica, Marek Ochmański i Grzegorza Rak – nauczycieli z tejże szkoły.
W części oficjalnej głos zabrał Bolesław Bujak – Burmistrz Ropczyc, Prezes PSL, który podziękował kol. J. Buremu za pomoc okazywaną dla naszej gminy i powiatu w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na rozwój infrastruktury. Słowa podziękowania skierował też do ks. Prałata Stanisława Słowika, za liczne inicjatywy Caritasu i pomoc dla naszych mieszkańców tą finansową i rzeczową.
B. Bujak zwrócił uwagę na pomoc dla młodych rodzin jak Karta Rodziny Wielodzietnej, budownictwo mieszkaniowe, oddanie do użytku Żłobka Miejskiego czy nowych oddziałów Przedszkoli. Potrzebna jest pomoc dla przedsiębiorców by Ci tworzyli nowe miejsca pracy.
Ale potrzebny jest też rozwój i modernizacja infrastruktury – wykonanie zjazdu z autostrady, remont drogi wojewódzkiej nr 986, utrzymanie siedziby Sądu Rejonowego w Ropczycach, budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych.
Ważny jest zrównoważony rozwój dużych miast, ale i małych miasteczek i odpowiednie wykorzystanie środków z Unii Europejskiej na nasze wsie i miasteczka. Na koniec B. Bujak złożył wszystkim Życzenia Noworoczne.
Poseł Jan Bury powiedział o inicjatywach rządu dotyczących pomocy dla rodzin poprzez dopłaty do żłobków i przedszkoli, urlopy rodzicielskie jako m.in. inicjatywy Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z PSL. W sprawie emerytur PSL wypowiada się za bezpieczną emeryturą i nową propozycją rządu.
W zakresie rolnictwa wynegocjowaliśmy dzięki PSL – największą kwotę dopłaty i budżet ze wszystkich krajów członkowskich tj. na 7 lat 115 mld euro, w tym pieniądze na odbudowę wsi, budowę kanalizacji i zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Mamy też jako kraj dużą nadwyżką w sprzedaży rolnej (mięso, owoce, warzywa). PSL jest więc dobrym gospodarzem o czym też świadczą wójtowie i burmistrzowie, których z PSL-u jest najwięcej w kraju. Jan Bury odniósł się też do wyborów, które odbędą się w tym roku do Parlamentu Europejskiego i Samorządu. Kończąc Poseł J. Bury złożył wszystkim Życzenia Noworoczne.
Poseł Dariusz Dziadzio – zwrócił uwagę na ważne aspekty życia w społeczeństwie i takie działania jak bezpieczeństwo, infrastruktura oraz szanse Polski a także tej Polski lokalnej w rozwoju przy pomocy środków z Unii Europejskiej. Poruszył też kwestię nowej ustawy o ogródkach działkowych.
Wicestarosta Dorota Strzyż – podsumowała kadencję samorządu powiatu za ostatnie lata. Sukcesy samorządu powiatowego to budowa dróg, mostów, chodników. Utrzymanie w dobrej kondycji nowoczesnej oświaty, dofinansowanie służby zdrowia w tym szpitala w Sędziszowie Małopolskim, zapobieganie bezrobociu poprzez dodatkowe 25 mln zł do PUP w Ropczycach. Kończąc podziękowała gminnym i powiatowym radnym i złożyła Życzenia Noworoczne.
Kończąc część oficjalną ks. Prałat Stanisław Słowik złożył wszystkim życzenia od Jego Ekscelencji ks. Biskupa Jana Wątroby. W dniu patrona Diecezji Rzeszowskiej Św. Józefa Pelczara. Ks. Prałat zwrócił uwagę na największy aspekt jakim jest rodzina i budowanie wokół niej wartości – wiara, nadzieja, miłość.
Zwrócił się też z apelem o pomoc dla Wiktorii na operację kręgosłupa.
Następnie wspólnie z ks. Prałatem St. Mazurem pobłogosławili opłatki, którymi wszyscy razem się połamali, życząc sobie tradycyjnego zdrowia w 2014 r.
W trakcie dzielenia się opłatkiem Orkiestra dęta z Ropczyc wykonała kolędy, po czym wszyscy goście częstowali się tradycyjnym jadłem przygotowanym przez koła Gospodyń w Niedźwiadzie, Chechłach i Gnojnicy Dolnej oraz uczniów Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach.
W trakcie spotkania zbierano środki finansowe z inicjatywy ks. Prałata Stanisława Słowika – na pomoc dla Wiktorii z Małej na ponowny wyjazd na operację kręgosłupa w USA.

Całość uroczystości prowadził wiceprezes Zarządu Powiatowego PSL Wiesław Rygiel.

List okolicznościowy od Alicji Wosik Wicewojewody Podkarpackiego.

List okolicznościowy od Posła na Sejm RP Mieczysława Kasprzaka.

List okolicznościowy od Prezesa PSL Janusza Piechocińskiego.

List okolicznościowy od Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza.

Fotoreportaż.

Autor: Administrator03 grudnia 2013r.

Życzenia świąteczne.

Autor: Administrator03 grudnia 2013r.

Uchwała Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Ropczycach w sprawie przywrócenia samodzielności Sądu Rejonowego w Ropczycach.

W dniu 2 grudnia 2013 r. odbyło się 13 w tej kadencji posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL w Ropczycach. Zarząd Powiatowy PSL odniósł się do kilku kwestii społeczno-gospodarczych z terenu naszego powiatu. W szczególności ZPPSL podjął uchwałę w sprawie przywrócenia samodzielności sądu w Ropczycach, gdyż z naszych informacji wynika, że trwają prace nad przywróceniem części sądów ich poprzednich kompetencji. Uchwała w załączeniu..

Autor: Administrator05 listopada 2013r.

Zaproszenie na Zaduszki Witosowe 2013.

Autor: Administrator30 października 2013r.

Posiedzenie Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W dniu 25 października 2013r. odbyło się 12 w tej kadencji posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL w Ropczycach. Zarząd Powiatowy PSL poruszył kilka ważnych spraw społecznych i gospodarczych dotyczących terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Zarząd Powiatowy PSL odniósł się między innymi do ustalania podatku rolnego na 2014 rok w związku z komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego na temat średniej ceny żyta.
Zarząd Powiatowy PSL apeluje do samorządów gminnych powiatu ropczycko-sędziszowskiego o obniżenie kwoty średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów - mający wpływ na ustalanie podatku rolnego na 2014r.
Stosowna uchwała ZPPSL w załączeniu.

Autor: Administrator2 września 2013r.

Wybory uzupełniające do Senatu RP - 08 września 2013.

W dniu 8 września 2013r. odbędą się na Podkarpaciu wybory uzupełniające do Senatu RP. Zachęcamy do pójścia do wyborów i poparcia naszego kandydata Mariusza Kawę.

http://www.mariuszkawa.pl/

Autor: Administrator1 września 2013r.

Wizyta Prezesa Zarządu Głównego Ochotniczej Straży Pożarnej RP Waldemara Pawlaka w powiecie ropczycko-sędziszowskim.

W dniu 1 września 2013r. dwukrotny Premier RP, Prezes Zarządu Głównego OSP RP Waldemar Pawlak odwiedził gm. Wielopole Skrzyńskie. Wraz z kol. W. Pawlakiem w uroczystościach brał udział Kapelan Krajowy Związku OSP RP ks. Bryg. dr Jan Krynicki.
Zaproszeni goście wzięli udział w Uroczystości Różańcowej i Nabożeństwie w intencji Ofiar II Wojny Światowej i Strażaków zaangażowanych w Ruch Oporu.
Po Mszy Św. W Kościele Parafialnym w Brzezinach złożono wiązanki i wieńce przed tablicą Patrona Szkoły Majora Ludwika Marszałka ps. „Zbroja”, oraz przed Pomnikiem Spalonych w Wielopolu Skrz. upamiętniających Ofiary Pożaru Baraku Szkolnego.
Kol. Waldemar Pawlak w swojej wypowiedzi podziękował za zaproszenie na Uroczystości i podkreślił między innymi, że w Polsce potrzeba spokoju i mądrych ludzi do sprawowania władzy, którzy chcą coś zrobić użytecznego dla społeczeństwa. Takim człowiekiem jak zapewniał jest Mariusz Kawa – nasz kandydat na Senatora RP w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 8 września 2013r.

Autor: Administrator31 sierpnia 2013r.

Debata Mariusza Kawy w Ropczycach.

W dniu 31.08.2013 r. w Ropczycach na zaproszenie Koalicyjnego Komitetu Wyborczego PO-PSL i naszego kandydata Mariusza Kawy, przybył na debatę polityczno-gospodarczą kandydat PJN A. Marciniec.
W obecności TVP – Oddział Rzeszów i dziennikarzy kandydaci mówili o najważniejszych tematach gospodarczych i politycznych w powiecie i naszym województwie, a także kraju.
Debata skończyła się zadawaniem pytań do kandydatów na Senatora RP w wyborach uzupełniających 8 września 2013 r.

Autor: Administrator29 sierpnia 2013r.

Konferencja prasowa Mariusza Kawy w Ropczycach.

W dniu 29 sierpnia na zaproszenie Bolesława Bujaka, Burmistrza Ropczyc odbyła się konferencja prasowa przed Żłobkiem Miejskim w Ropczycach z udziałem Mariusza Kawy – Radnego Wojewódzkiego i kandydata na Senatora RP w wyborach 8.09.2013r., Pani Ewy Gołębiowskiej – Burmistrza Pilzna, Pana Roberta Muchy– Wójta gminy Jodłowa.
Na zaproszenie przybyła TV Polska oddział w Rzeszowie oraz przedstawiciele Polskiej Agencji Prasowej.
Mariusz Kawa powiedział, że jako Radny Sejmiku i kandydat na Senatora będzie wspierał program „Żłobek w każdej Gminie” oraz program „Maluch”, z którego to programu skorzystały Ropczyce i oddały do użytku piękny Żłobek Miejski.
Rządowy program „Maluch” będzie kontynuowany i będą przeznaczane jeszcze większe środki finansowe na jego realizację, gdyż zapewnienie opieki na dziećmi do 3 roku życia jest priorytetem działań rządu.

Autor: Administrator26 sierpnia 2013r.

Spotkanie z kandydatem na Senatora RP Mariuszem Kawą.

W dniu 23 sierpnia 2013 r. w Ropczycach na zaproszenie Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego i Porozumienia Gospodarczo-Samorządowego przybył Mariusz Kawa, kandydat na senatora RP w wyborach uzupełniających zarządzonych na 8 września 2013 r.
Na spotkanie przybyli działacze i sympatycy PSL z naszego powiatu, radni gminni, powiatowi, dyrektorzy, członkowie obwodowych komisji wyborczych.
Mariusz Kawa jest obecnie radnym Sejmiku Wojewódzkiego, szefem klubu PSL, byłym wiceburmistrzem i przedsiębiorcą. Spotkanie otworzył i powitał gości Bolesław Bujak – Burmistrz Ropczyc, który w swym wystąpieniu poruszał sprawy gospodarcze gminy i powiatu. Powiedział też o planach na następne lata w zakresie oświaty, infrastruktury drogowej i kubaturowej.
Mariusz Kawa przedstawił sprawy, którymi chciałby się zająć i pomóc w ich realizacji jeśli zostanie wybrany na Senatora RP – tj. m.in.
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy przemysłowej Ropczyc i Sędziszowa Młp.
- modernizacja drogi wojewódzkiej Tuszyma – Wiśniowa
- przyśpieszenie projektowania i budowy planowanych zabezpieczeń przeciwpowodziowych na rzece Wielopolka w gminach Ropczyce i Wielopole Skrz. oraz na rzece Budzisz w gm. Sędziszów Młp.
- budowa łącznika autostrady z istniejącą siecią dróg krajowych i wojewódzkich
Spotkanie zakończyło się pytaniami i odpowiedziami do Burmistrza Bolesława Bujaka i Mariusza Kawy.

 

Autor: Administrator22 sierpnia 2013r.

Wizyta Wicepremiera Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego w Ropczycach.

W dniu 21 sierpnia 2013 r. Janusz Piechociński, wicepremier Rządu RP, Minister Gospodarki, Prezes PSL odwiedził powiat ropczycko-sędziszowski.
Koledze Premierowi towarzyszyli – Jan Bury, Poseł na Sejm RP, Szef Klubu Parlamentarnego PSL, Prezes ZW PSL w Rzeszowie, Mariusz Kawa - Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Szef Klubu Radnych PSL, Władysław Tabasz – Przewodniczący Rady Powiatu ropczycko-sędziszowskiego, Stanisław Ziemiński – Starosta Powiatu, Dorota Strzyż – Wicestarosta Powiatu – Wiceprezes ZP PSL w Ropczycach, Wiesław Maziarz – Zastępca Burmistrza Ropczyc, Sekretarz ZP PSL.
Premier Janusz Piechociński odwiedził najpierw firmę Hispano Suiza w Sędziszowie Małopolskim, gdzie zapoznał się z profilem produkcji zakładu, po czym pojechał do Ropczyc do Centrum Kształcenia Praktycznego. Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach to nowoczesny ośrodek szkoleniowo-dydaktyczny, przygotowujący wysoko kwalifikowaną kadrę techniczną. Następnie Premier udał się, do Cukrowni Ropczyce, gdzie powitali go Marek Wójcik – Prezes Zarządu Sudzucker Polska S.A. i Stanisław Misztal – Dyrektor Naczelny Cukrowni Ropczyce. Po krótkim spotkaniu z Zarządem Cukrowni, Premier J. Piechociński wraz z gośćmi obejrzeli Cukrownię (hala produkcyjna, pakowalnie cukru, magazyn), po czym pojechali do Zakładów Magnezytowych. Po powitaniu i prezentacji multimedialnej firmy przez Prezesa Józefa Siwca, obejrzeli cały zakład i zapoznali się z technologią i wyrobami firmy.
O godz. 14.00 w sali konferencyjnej Zakładów Magnezytowych odbyło się spotkanie Premiera J. Piechocińskiego z załogami Cukrowni i Zakładów Magnezytowych. Kolega Premier mówił o bieżącej pracy Rządu, jego resortu gospodarki i planach na najbliższe lata.
Głos zabrali także kol. Jan Bury i kol. Mariusz Kawa – jako kandydat na Senatora RP w wyborach uzupełniających na 8.IX.2013 r.
Wizyta w naszym powiecie skończyła się w Wielopolu Skrzyńskim, gdzie Premier gościł w firmie Drewspan, która zajmuje się produkcją mebli oraz elementów drewnianych i drewnopochodnym.

Fotoreportaż.

Autor: Administrator19 sierpnia 2013r.

Wizyta Ministra Rolnictwa w Ropczycach.

W dniu 18 sierpnia 2013 r. do Ropczyc na tradycyjne już dożynki przybył Minister Rolnictwa Stanisław Kalemba. Dożynki rozpoczęły się Mszą Świętą w Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Królowej Rodzin o godz. 15.15., wcześniej jednak Minister odwiedził m.in. Zespół Szkół im. W. Witosa, w towarzystwie Burmistrza Ropczyc Bolesława Bujaka, Przewodniczącego Rady Miejskiej Józefa Misiurę i dyrektora ANR Zygmunta Sosnowskiego, Minister zapoznał się z historią i profilem kształcenia szkoły. Złożył też wiązankę kwiatów pod tablicą pamiątkową Wincentego Witosa.
W czasie trwania dożynek Pan Minister Stanisław Kalemba w towarzystwie Pani Wojewody Alicji Wosik udekorował odznakami honorowymi – zasłużonych dla rolnictwa dziewięciu rolników tj. Elżbietę Kołodziej, Marię Machnicę, Ewę Olech, Jana Pociaska, Tadeusza Malskiego, Józefa Marcia, Bogdana Kosińskiego, Michała Sypnia i Marka Bizonia.
W czasie swojego wystąpienia, Minister mówił o pracy resortu którym kieruje, o planach i perspektywach dla polskiego rolnictwa w nowej perspektywie finansowej. Zachęcał też do pójścia w czasie wyborów uzupełniających na Senatora RP w dn. 8.09.2013 r. i zgłoszenia na naszego kandydata Mariusza Kawę.
Następnie Pan Minister Stanisław Kalemba po obejrzeniu prezentacji wieńców dożynkowych i zwiedzeniu wystawy płodów rolnych ODR Boguchwała i stoiska Cukrowni Ropczyce – pojechał do zakładu przetwórstwa mięsnego Kabanospol w Wielopolu Skrzyńskim.
Właściciele firmy zapoznali Ministra z technologią produkcji i wyrobami zakładu.

Fotoreportaż.

Autor: Administrator06 sierpnia 2013r.

Spotkanie poszerzonego Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W dniu 5 sierpnia 2013r. spotkał się Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Ropczycach. Oprócz członków Zarządu Powiatowego PSL, na posiedzenie gdzie poproszony został Radny Sejmiku Wojewódzkiego, szef klubu Radnych PSL Mariusz Kawa przybyli działacze z całego powiatu.
W dniu 8 września 2013r. odbędą się wybory uzupełniające do Senatu RP.
Mariusz Kawa, członek PSL jest wspólnym kandydatem Komitetu Wyborczego PO-PSL na Senatora RP. Na spotkaniu Mariusz Kawa przedstawił swoją sylwetkę oraz program wyborczy dla naszego powiatu i zapoznał się z problemami tego terenu.

 

Autor: Administrator22 maja 2013r.

POWIATOWE ŚWIĘTO LUDOWE oraz 80 ROCZNICA WALK CHŁOPSKICH W NOCKOWEJ 19 maja 2013 r.

W dniu 19 maja 2013 r. w dzień Zesłania Ducha Świętego w Nockowej odbyło sie Powiatowe Święto Ludowe połączone z obchodami 80 rocznicy walk chłopskich w Nockowej. Na uroczystość przybyli min. Lucjan Kuźniar – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, ks. Prałat Stanisław Słowik – Dyrektor Caritas Diecezji, Andrzej Reguła – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Mszę Świętą koncelebrował ks. Prałat Stanisław Słowik, ks. Dziekan Aleksander Śmietana Proboszcz Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Nockowej i ks. Prałat Stanisław Mazur Proboszcz Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach. Homilię wygłosił ks. Prałat Stanisław Słowik który powiedział m. in. że hasło chłopi – żywią i bronią jest nadal aktualne. Rodzina wiejska jest elementem stałości trwałości, oraz kultury wsi – o czym mówił też błogosławiony Jan Paweł II. Chłopi zawsze walczyli w obronie Polskości i ojczyzny, co podkreślał też Wincenty Witos.
Po zakończeniu Mszy Świętej, dalsza uroczystość odbywała się na placu przykościelnym na przeciw Pomnika Walk Chłopskich. Po odegraniu hymnu państwowego przez Orkiestrę Dętą przybyłych gości powitał współorganizator uroczystości Wójt Gminy Iwierzyce Bogusław Mucha.
Prelekcję na temat ,,80 rocznicy tragicznych wydarzeń we wsiach powiatu ropczyckiego'' wygłosił dr Marcin Janowski a prof. Władysław Tabasz przeprowadził wraz z orkiestrą dętą z Ropczyc Apel Poległych dla upamiętnienia ofiar tragicznych wydarzeń.
Przed pomnikiem Walk Chłopskich wieńce i wiązanki kwiatów złożyły delegacje: młodzieży ze Szkoły Podstawowej z Nockowej, Zarządu Powiatowego PSL na czele z Prezesem Zarządu Bolesławem Bujakiem, Powiatu ropczycko – sędziszowskiego na czele ze Starostą Stanisławem Ziemińskim, Samorządu Gminy Iwierzyce na czele z Wójtem Bogusławem Muchą i przedstawicielami Zarządu Gminnego PSL z Wielopola Skrzyńskiego.
W dalszej części uroczystości wręczono medale i odznaczenia PSL. Medal Pamiątkowy za Zasługi dla Ruchu Ludowego im. W. Witosa otrzymali Stanisław Bizoń, Władysław Zygmunt i Emil Weber, a odznaczenia PSL Złota Koniczynka odebrali Magdalena Jarząb- Magdoń, Wiesław Kipa, Zbigniew Bereś, Andrzej Tabasz, Zenon Charchut i Władysław Malinowski. Wręczenia dokonali Bolesław Bujak – Członek Rady Naczelnej PSL i Wicemarszałek Województwa Lucjan Kuźniar.
W dalszej części uroczystości głos zabrał Prezes Zarządu Powiatowego Bolesław Bujak, który podziękował wszystkim za udział w Powiatowym Święcie Ludowym i pogratulował odznaczonym, a Wicemarszałek Lucjan Kuźniar powiedział, że teraz nie trzeba walczyć o Polskość, a raczej składać wnioski o pomoc funduszy europejskich. Złożył też życzenia Strażakom z okazji ich święta. Na zakończenie tej części w montażu okolicznościowym pt ,,Cóż mówić o kosmosie? - gdy się w lipę wpatrzeć można się zatracić" według scenariusza Małgorzaty Rauch, wystąpiła młodzież z gimnazjum w Iwierzycach, którą przygotowali nauczyciele Monika Wróbel i Paweł Pasela.
Po odegraniu Roty wszyscy uczestnicy uroczystości udali sie na drugą cześć do Centrum Kultury w Wiercanach, gdzie przy pięknej słonecznej pogodzie odbył się koncert orkiestry dętej z Ropczyc, oraz wystąpiły zespoły artystyczne i soliści z terenu Ropczyc i Iwierzyc.
Warto również odnotować, że na ręce organizatorów wpłynęły adresy okolicznościowe od Pani Alicji Wosik – Wicewojewody Podkarpackiego i Jana Burego – Posła na Sejm RP, Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PSL, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL.

Pełny tekst prelekcji dr Marcina Janowskiego.

Fotoreportaż.

 

Autor: Administrator13 maja 2013r.

Zaproszenie na Powiatowe Święto Ludowe 2013.


.

Autor: Administrator3 kwietnia 2013r.

Poszerzone przedświąteczne spotkanie Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W dniu 28.03.2013r. w Wielki Czwartek odbyło się w Ropczycach Świąteczno-Wielkanocne poszerzone spotkanie Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego. W spotkaniu wzięli udział członkowie ZP PSL, Powiatowej Komisji Rewizyjnej, Radni Gminni, Radni Powiatowi, Prezesi ZG PSL oraz sympatycy PSL.
Spotkanie miało na celu złożenie sobie życzeń świątecznych w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi co uczynił Bolesław Bujak - Burmistrz Ropczyc i Prezes ZP PSL oraz Wiesław Rygiel - Dyrektor Biura Zarządu Marszałka Województwa Podkarpackiego i wiceprezes ZP PSL.
Całość spotkania upłynęła w świątecznej atmosferze przy dzieleniu się jajkiem i składaniu sobie życzeń.

 

Autor: Administrator18 marca 2013r.

Życzenia Wielkanocne od ZP PSL w Ropczycach.

.

Autor: Administrator25 lutego 2013r.

List Jana Burego w sprawie likwidacji sądów.

Treść listu Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PSL Jana Burego dotyczący zakończenia prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nad obywatelskim projektem ustawy, który przywraca 79 zniesionych sądów rejonowych.

 

Autor: Administrator15 lutego 2013r.

Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Członków i Sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Tradycyjnie już początkiem stycznia odbyło się na hali widowiskowo-sportowej w Ropczycach Noworoczne Spotkanie Opłatkowe członków i sympatyków PSL z naszego powiatu. 20 stycznia na halę przybyli licznie goście, sympatycy i członkowie PSL wśród których byli między innymi : Jan Bury – poseł na Sejm RP, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL, Prezes ZW PSL, ks. Prałat Stanisław Słowik – Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej - Honorowy Obywatel Ropczyc, ks. Prałat Stanisław Mazur – Dziekan dekanatu ropczyckiego, proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego, ks. Leopold Kordas – proboszcz parafii pw. Św. Barbary - kapelan Ochotniczych Straży Pożarnych, prof. Stanisław Sosnowski – Prezydent Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie, Stanisław Misztal – dyrektor Cukrowni Ropczyce, Honorowy Obywatel Ropczyc, Marian Darłak – Wiceprezes Zakładów Magnezytowych, Wiesław Rygiel – Dyrektor Biura Zarządu Marszałka woj. podkarpackiego, Stanisław Ziemiński - Starosta Powiatu ropczycko-sędziszowskiego, Wiesław Baranowski – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, Władysław Szczęch – Wicedyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, Tadeusz Strzyż – Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Arkadiusz Bęben – Dyrektor Biura Podkarpackiej Izby Rolnej w Boguchwale, Piotr Cielec – wójt Gminy Ostrów, prof. Władysław Tabasz – Przewodniczący Rady Powiatu, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej, Józef Misiura – Przewodniczący Rady Miejskiej w Ropczycach, Jacek Róg – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach, Witold Wójcik – Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach,, Edmund Janowski – Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ropczycach, Tadeusz Sowa – Kierownik Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Joanna Cetnar – kierownik KRUS w Ropczycach.

W spotkaniu wzięli udział także radni powiatowi i gminni, dyrektorzy i prezesi firm i zakładów pracy, dyrektorzy szkół, przedstawiciele stowarzyszeń, Ochotniczych Straży Pożarnych i Kół Gospodyń.

Wszystkich zaproszonych w imieniu organizatorów tj. Zarządu Powiatowego PSL z Bolesławem Bujakiem na czele – powitała Dorota Strzyż – Wicestarosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

Uroczystość poprzedził występ orkiestry dętej z Ropczyc pod batutą Edwarda Guzika oraz występ uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ropczycach, której dyrektorem jest Janusz Wojnarowski.
W imieniu organizatorów głos zabrał Prezes ZP PSL, Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak, który w kilku zdaniach podsumował ubiegły rok, oceniając go pozytywnie ze względu na dokonania gospodarcze, możliwe dzięki dobrej współpracy w Radzie Miejskiej i z samorządem powiatu ropczycko-sędziszowskiego. 2013 rok to rok dalszego rozwoju naszego miasta i powiatu, nowe wyznania także dla Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Poseł Jan Bury złożył organizatorom gratulacje i podziękowania za coroczne spotkania w takim gronie. To świadczy o dobrej współpracy mieszkańców małej ojczyzny. Owoc tej współpracy widać poprzez rozwój miasta i gminy Ropczyce, inwestowanie w gospodarkę i szeroko rozumianą oświatę. Polskie Stronnictwo Ludowe w ostatnim czasie wybrało nowego Prezesa partii, to nowe pomysły i inicjatywy. W chwili obecnej PSL protestuje przeciwko likwidacji małych sądów rejonowych, bo to może skutkować zmniejszeniem dostępności wymiaru sprawiedliwości dla obywateli.
Dzięki tej dobrej współpracy na linii samorząd-parlamentarzyści udało się dofinansować modernizację Domu Kultury w Niedźwiadzie ( red. Poseł Jan Bury pomógł w uzyskaniu dotacji z Ministerstwa Kultury w kwocie 700 tys. złotych).
Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał ks. Prałat Stanisław Słowik, który podziękował za zaproszenie wysłane także do Jego Ekscelencji ks. Biskupa Józefa Górnego, w którego imieniu złożył życzenia świąteczne i noworoczne. Ks. Prałat Stanisław Słowik powiedział o potrzebie spotkań świątecznych bo one scalają społeczeństwa, podtrzymują tradycję tak nam Polakom potrzebną w nowoczesnej Europie.
W dalszej części spotkania ksiądz Prałat Stanisław Słowik i ks. Prałat Stanisław Mazur pobłogosławili opłatki i po modlitwie oraz odśpiewaniu kolędy przekazali je dla uczestników spotkania. W trakcie dzielenia się opłatkiem Orkiestra Dęta z Ropczyc wykonała kolędy, po czym wszyscy goście częstowali się tradycyjnym jadłem przygotowanym przez Koła Gospodyń z Niedźwiady, Checheł i Okonina.
W trakcie spotkania swoje cegiełki na zakup nowego samochodu do przewożenia podopiecznych, sprzedawały panie z Warsztatów Terapii Zajęciowej „Caritas” oddział w Ropczycach.

 

Fotoreportaż.

Autor: Administrator02 stycznia 2013r.

Przedświąteczny Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W dniu 19 grudnia 2012r. w Centrum Kultury odbył się poszerzony przedświąteczny Zarząd Powiatowy PSL. Na zaproszenie Prezesa Zarządu Powiatowego PSL Bolesława Bujaka przybyli członkowie i sympatycy z terenu Ropczyc, Radni Gminni i Powiatowi oraz Gminna Komisja Rewizyjna, Prezesi kół z terenu miasta i gminy Ropczyce.
Spotkanie rozpoczęło się wręczeniem legitymacji PSL nowym członkom, po czym życzenia świąteczne i noworoczne złożyli Prezes ZP PSL Bolesław Bujak-Burmistrz Ropczyc, wiceprezes ZP PSL Dorota Strzyż-wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego i wiceprezes ZP PSL Wiesław Rygiel-Dyrektor Biura Zarządu Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Omówiono również kilka tematów m.in. organizację Noworocznego Spotkania Opłatkowego PSL, które odbedzie się 20.01.2013r na Hali Widowiskowo-sportowej w Ropczycach.

 

Fotoreportaż.

Autor: Administrator19 grudnia 2012r.

Życzenia Bożonarodzeniowe od ZP PSL w Ropczycach.

.


Autor: Administrator26 listopada 2012r.

XI Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W dniu 17 listopada 2012 r. w Piasecznie koło Warszawy odbył się XI Kongres PSL. Z naszego powiatu w Kongresie udział wzięli: kol. Bolesław Bujak - Prezes ZP PSL, Burmistrz Ropczyc, kol. Dorota Strzyż - Wiceprezes ZP PSL, Wicestarosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego, kol. Wiesław Rygiel - Wiceprezes ZP PSL, Dyrektor Biura Zarządu Marszałka Województwa Podkarpackiego, kol. Piotr Popławski - członek ZP PSL. Kongres był okazją do podsumowania działalności Polskiego Stronnictwa Ludowego za ostatnie 4 lata, a także wyboru nowych władz organizacji i wskazania nowych kierunków działalności Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Delegaci Kongresu zdecydowali, że nowym Prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie kol. Janusz Piechociński.

Kol. Janusz Piechociński urodził się 15.02.1960 r., pełnił funkcję posła na Sejm RP I, II, IV i VI kadencji, oraz kadencji obecnej (VII).

Jest ekspertem od infrastruktury zasiadając w Sejmowej Komisji Infrastruktury, pełniąc w niej także funkcję Przewodniczącego.

Tak jak pisaliśmy poprzednio z naszego powiatu członkiem Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego na następne 4 lata został wybrany kol. Bolesław Bujak.

 

Fotoreportaż.

Autor: Administrator27 września 2012r.

IV Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Rzeszowie.

W dniu 23.09.2012 r. w Centrum Konferencyjno-Naukowym Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie na Zalesiu, odbył się IV Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, który poprzedzała Msza Święta w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w intencji PSL.
Gośćmi Zjazdu byli m.in. Waldemar Pawlak - Wicepremier Rządu RP, Minister Gospodarki, Prezes PSL i Jarosław Kalinowski- Przewodniczący Rady Naczelnej PSL, Poseł do Parlamentu Europejskiego. Obecni byli także m.in. Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Mieczysław Kasprzak – Wiceminister Gospodarki i Alicja Wosik – Wicewojewoda Podkarpacki oraz dotychczasowy Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL, Wiceprezes PSL, Szef Klubu Parlamentarnego PSL Jan Bury.
Z powiatu ropczycko-sędziszowskiego w Zjeździe uczestniczyło 15 Delegatów.
Warto odnotować, że Przewodniczącym Zjazdu- prowadzącym obrady został nasz Delegat Wiesław Rygiel.

Po złożeniu sprawozdań oraz dyskusji, Delegaci wybrali nowego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL. Ponownie Prezesem Zarządu Wojewódzkiego PSL na następne 4 lata. Delegaci wybrali Jana Burego.
Z naszego powiatu do władz wojewódzkich PSL przez Zjazd zostali wybrani:

 • do Zarządu Wojewódzkiego PSL -Bolesław Bujak, Wioletta Czemarnik, Władysław Szczęch, Wiesław Rygiel

 • do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej – Wiesław Maziarz
  na XI Kongres PSL – Bolesław Bujak, Dorota Strzyż, Wiesław Rygiel, Piotr Opławski

 • do Rady Naczelnej PSL – Bolesław Bujak.

IV Zjazd Wojewódzki zakończono przyjęciem Programu Działania Uchwał i Wniosków na następne 4 lata oraz wystąpieniem Prezesa ZW PSL Jana Burego.

Fotoreportaż.

Autor: Administrator16 lipca 2012r.

Obrona Sądu w Ropczycach przed zapowiadaną likwidacją.

Z inicjatywy Polskiego Stronnictwa Ludowego, Zarząd Powiatowy PSL przeprowadził zbiórkę podpisów w dniu 15.07.2012r. Akcja ta ma na celu wprowadzenie obywatelskiego projektu ustawy przeciwko likwidacji małych sądów, w tym sądu w Ropczycach. Zbiórkę podpisów przeprowadzono w niedzielne przedpołudnie przed siedzibą sądu Rejonowego w Ropczycach. Akcję poparło 970 osób.

Fotoreportaż.

Autor: Administrator26 czerwca 2012r.

Nowe władze zarządu powiatowego PSL.

W dniu 25.06.2012r. odbyło się posiedzenie nowo wyłonionego przez Zjazd - Zarządu Powiatowego PSL. Głównymi tematami spotkania było ukonstytuowanie się Zarządu oraz przydzielenie zadań na najbliższy okres. Wybrany przez Zjazd Delegatów - Prezes Zp PSL Bolesław Bujak zaproponował skład Prezydium ZP PSL (a członkowie przegłosowali)
- wiceprezes ZP PSL - Dorota Strzyż
- wiceprezes ZP PSL - Wiesław Rygiel
- sekretarz ZP PSL - Wiesław Maziarz
- skarbnik ZP PSL - Robert Kuraszkiewicz
Członkowie ZP PSL - Wiesław Baranowski, Arkadiusz Bęben, Magdalena Jarząb-Magdoń, Jerzy Jakubiec, Andrzej Panek, Piotr Popławski, Zbigniew Pasela, Dominik Rachwał, Adam Stec, Robert Szczepanowski, Władysław Szczęch, Jan Świstak, Barbara Traciak, Julian Zegar.

Autor: Administrator18 czerwca 2012r.

Powiatowe Święto Ludowe 17 czerwca 2012 r.

W dniu 17 czerwca 2012 r. odbyło się Powiatowe Święto Ludowe, które tego roku ze względu na ważne uroczystości 650 lecia nadania praw miejskich dla Ropczyc odbyły się w trzy tygodnie później niż zwykle.
Przed uroczystością członkowie Zarządu Powiatowego PSL na czele z Prezesem ZP PSL, Burmistrzem Ropczyc Bolesławem Bujakiem, Dorotą Strzyż – Wicestarostą Powiatu ropczycko-sędziszowskiego i Wiesławem Ryglem – Dyrektorem Zarządu Biura Marszałka Województwa Podkarpackiego, złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą pamiątkową Wincentego Witosa przy Zespole Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach.
Mszę Świętą w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin odprawił ks. Prałat Stanisław Mazur – Dziekan dekanatu ropczyckiego. Homilię wygłosił ks. Wojciech Mazurek, który docenił ciężką pracę rolników i podkreślił ich zaangażowanie na przestrzeni wieków w utrzymaniu wolności Polski.
Po Mszy Świętej poczty sztandarowe i zaproszeni goście przemaszerowali na stadion sportowy.
W części oficjalnej kol. W. Rygiel powitał zaproszonych gości, po czym członek Rady Naczelnej PSL B. Bujak wręczył odznaczenia PSL „Złotą Koniczynkę” dla Roberta Kuraszkiewicza oraz przekazał legitymacje nowym członkom PSL.
W swoim wystąpieniu B. Bujak – Prezes ZP PSL poruszył sprawy gospodarcze i społeczne na terenie naszej gminy i naszego miasta oraz podziękował zaproszonym gościom, członkom PSL i pocztom sztandarowym za udział.
Dr Marcin Janowski wygłosił referat na temat tradycji ruchu ludowego na Podkarpaciu (obszerny tekst referatu: kliknij).
Na zakończenie części oficjalnej kol. W. Rygiel odczytał adresy, które wpłynęły na ręce organizatorów od : Mieczysława Kasprzaka - Posła na Sejm RP, Wiceministra Gospodarki i Mirosława Karapyty – Marszałka Województwa Pokarpackiego.
W części artystycznej wystąpiły zespoły ludowe z Ropczyc i okolic.
Podczas Święta Ludowego tradycyjnie zbierano pieniądze, tym razem kwotę 460 zł przekazano Wiktorii z Małej na nowy wózek inwalidzki.

Fotoreportaż.

Autor: Administrator10 czerwca 2012r.

Powiatowy Zjazd Delegatów Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W dniu 9.06.2012 r. w Ropczycach odbył się jak co 4 lata Powiatowy Zjazd Delegatów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zjazd miał za zadanie wybrać – Prezesa Zarządu Powiatowego, Zarząd Powiatowy, Delegatów na Zjazd Wojewódzki i Delegata na Kongres PSL oraz ustalić Program Działania organizacji na następną kadencję.
Wśród zaproszonych gości przybyli m.in. Jan Bury – Wiceminister Skarbu Państwa, Poseł na Sejm RP, Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL, Wiceprezes PSL, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL, Mariusz Kawa – Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Przewodniczący Klubu Radnych PSL, Tadeusz Płoszaj – Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego i uczczenia minutą ciszy zmarłych kolegów, członków PSL – Delegaci wybrali Przewodniczącego Zjazdu ( Wiesław Rygiel ) i Sekretarza ( Wiesław Maziarz). Następnie dokonano uroczystego wręczenia legitymacji PSL nowym członkom, którego dokonał Prezes ZP PSL B. Bujak.
W dalszej kolejności Uchwałą Zjazdu ustalono skład ilościowy władz powiatowych i wybrano Komisje Zjazdu. Kol. Bolesław Bujak – Prezes ZP PSL przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatowego za ostatnie 4 lata, w którym podsumował upływającą kadencję. Powiedział m.in. o wynikach wyborczych w wyborach za ostanie 4 lata do Parlamentu, Samorządu Terytorialnego, Izb Rolnych, na Prezydenta. Ocenił pracę gminnych organizacji PSL w powiecie, przekazując wytyczne do dalszego działania. Podsumował organizację Noworocznych Spotkań Opłatkowych, Powiatowych Świąt Ludowych i Konwencji Wyborczych za ostatnie 4 lata. Podsumowując kadencję powiedział – „Program PSL do którego odnosiliśmy się w uchwałach Zarządu Powiatowego, Konwencji Powiatu przyjęty na Zjeździe Powiatowym 29 marca 2008 r. realizowaliśmy przede wszystkim poprzez naszych członków i sympatyków w samorządach sołectw, osiedli, gmin i powiatu.
Ale główną pracę na rzecz rozwoju naszych lokalnych środowisk, prowadziliśmy w wielu organizacjach Społecznych i Stowarzyszeniach, w których ludowcy i nasi sympatycy, zajmowali czołowe, kreatywne funkcje. Do takich Stowarzyszeń zaliczamy :OSP, KGW, PCK, Stowarzyszenia Sportowe różnych dyscyplin, Towarzystwa Regionalne, Artystyczne, ZHP, ZMW, LGD ”Lider” i inne.
Pragnę serdecznie podziękować za współpracę Koleżankom i Kolegom z Zarządu Powiatowego, ale przede wszystkim Wam Szanowne Koleżanki i Koledzy Delegaci, bo jako najaktywniejsi członkowie PSL w powiecie, mieliście największy wpływ na nasze osiągnięcia, sukcesy.
Pragnę podziękować wszystkim naszym bliskim sympatykom, których traktujemy jak naszą ludową rodzinę, ale również wielu sympatykom, których dziś zaprosić nie mogliśmy, ale którym zawdzięczamy pomoc, dobrą opinię i poparcie we wszelkich wyborach politycznych.
Dziękuję Koledze Prezesowi Wojewódzkiemu Posłowi Janowi Buremu za współpracę, wspieranie, przekazywane sugestie oraz ważną pomoc dla regionu w centralnych organach władzy Państwowej.
Szanowni Delegaci – Zarząd dał wyraz oczekiwaniom naszego ludowego środowiska, podejmując dyskusje programową pod kątem działań naszej organizacji na najbliższą kadencję 2012-2016.”
Sprawozdanie Powiatowej Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczącemu kol. Marcin Świerad. Komisja Rewizyjna zawnioskowała o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu, co uczynili delegaci w głosowaniu.
W dyskusji głos zabrali : kol. Jan Cholewa z Sędziszowa Młp.- oceniając działalność tamtejszej Gminnej Organizacji PSL, dyrektor Tadeusz Płoszaj który poinformował o działalności Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Mariusz Kawa- powiedział o najważniejszych tematach i inicjatywach klubu radnych
PSL w Sejmiku Wojewódzkim, kol. Wiesław Baranowski – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego przekazał informacje o obecnych i przyszłych Programach UE prowadzonych w Departamencie, kol. Arkadiusz Bęben – Dyrektor Biura Podkarpackiej Izby Rolnej powiedział o zadaniach i roli jednostki dla działalności rolniczej i około rolniczej.
Dyskusję podsumował kol. Jan Bury, który powiedział m.in. o działalności ZP PSL w Ropczycach – oceniając go za ostatnie 4 lata. Podsumował też ostatnie wybory do Samorządu i Parlamentu. Powiedział o pracy Sejmu i roli Klubu PSL w inicjatywach ustawodawczych. Poinformował też o zbliżającym się Wojewódzkim Zjeździe Delegatów PSL (23.IX.2012 r.) i Kongresie PSL w Warszawie. Poruszył także sprawy gospodarcze w Ropczycach, powiecie i województwie.
W dalszej części Zjazdu Delegaci w głosowaniu tajnym wybrali Prezesa Zarządu Powiatowego PSL – został nim ponownie kol. B. Bujak, Burmistrz Ropczyc.
Również w głosowaniu tajnym wybrano skład Zarządu Powiatowego PSL. Na następną kadencję zostali wybrani kol. Dorota Strzyż, Wiesław Rygiel, Wiesław Maziarz, Robert Kuraszkiewicz, Magdalena Jarząb-Magdoń, Wiesław Baranowski, Andrzej Panek, Arkadiusz Bęben, Adam Stec, Dominik Rachwał, Władysław Szczęch, Barbara Traciak, Piotr Popławski, Jan Świstak, Zbigniew Pasela, Julian Zegar, Robert Szczepanowski, Jerzy Jakubiec.
Powiatową Komisję Rewizyjną stanowią kol. Marcin Świerad, Wioletta Czemarnik, Kazimierz Stelmach i Janusz Brzozowski.
Na jesienny Zjazd Wojewódzki PSL Delegatami zostali wybrani – kol. Bolesław Bujak, Dorota Strzyż, Wiesław Rygiel, Wiesław Maziarz, Robert Kuraszkiewicz, Magdalena Jarząb-Magdoń, Wioletta Czemarnik, Władysław Szczęch, Barbara Traciak, Piotr Popławski, Jan Świstak, Zbigniew Pasela, Julian Zegar, Robert Szczepanowski i Jerzy Jakubiec. Delegatem na Kongres PSL wybrany został Wiesław Rygiel.
Ostatnim punktem Zjazdu było przyjęcie przez Delegatów wypracowany przez Komisję Uchwał i Wniosków na podstawie wniosków i dyskusji Delegatów - Program Działania Organizacji Powiatowej PSL na okres od 2012-2016 roku.
Przyjęto też Stanowisko Zjazdu w sprawie pozostawienia Sądu Rejonowego w Ropczycach w strukturze sądownictwa powszechnego.
Podjęto również trzy Uchwały Delgatów Zjazdu w tym Uchwałę nr 2 o reformie emerytalnej, w której Zjazd Powiatowy PSL w Ropczycach negatywnie ocenia uchwaloną przez Sejm RP Ustawę o reformie emerytalnej (pełne teksty Stanowiska i Uchwały prezentujemy w dziele UCHWAŁY).
Na zakończenie Zjazdu kol. B. Bujak, Prezes ZP PSL zabrał głos oraz podziękował gościom i Delegatom za udział, prosząc o odśpiewanie hymnu PSL kończącego Zjazd Powiatowy.

Fotoreportaż.

Autor: Administrator09 maja 2012r.

Sprawozdawczo-Wyborcze Zebrania Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Rok 2012 jest rokiem sprawozdawczo-wyborczym w Polskim Stronnictwie Ludowym. W miesiącach III-IV odbywały się zebrania w kołach PSL, w miesiącach IV-V odbywają się Zjazdy Gminne Organizacji, a 9 VI 2012 odbędzie się Powiatowy Zjazd Delegatów PSL powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Zjazdy Gminne wybrały nowe władze PSL na
następne 4 lata kadencji i tak:

- w Ropczycach Prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego PSL został wybrany Dominik Rachwał - doktor weterynarii prowadzący własną praktykę leczniczą
- w Sędziszowie Młp. Prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego PSL wybrano Władysława Szczęcha wicedyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, Radnego Powiatowego, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
- w Wielopolu Skrz. Prezesem Zarządu Gminnego PSL wybrano Jana Świstaka - pracownik Małopolskiego Centrum Biotechnologii w Krasnem, Radny Gminny, wiceprzewodniczący Rady Gminy w Wielopolu Skrz.
- w Iwierzycach Prezesem Zarządu Gminnego PSL wybrano Roberta Szczepanowskiego, który zawodowo prowadzi własną działalność gospodarczą
- w gminie Ostrów Zjazd Gminny odbędzie się w najbliższym czasie.

Fotoreportaż.

Autor: Administrator16 marca 2012r.

Spotkanie z Wicewojewodą Podkarpackim.

W dniu 2 marca 2012r. w Ropczycach odbyło się spotkanie członków Polskiego Stronnictwa Ludowego z terenu Gminy Ropczyce z nową Wojewodą Podkarpackim kol. Alicją Wosik - członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Kol. Alicja Wosik jest z wykształcenia dziennikarzem-politologiem i romanistką. Pracowała w TVP RZeszów, jest wykładowcą akademickim. W 2010r była asystentką posła J.Burego, a ostatnio wiceburmistrzem Miasta i Gminy Zagórz.
W trakcie spotkania kol. A.Wosik powiedziała o bieżących sprawach gospodarczych, społecznych i politycznych na terenie województwa i kraju. Zapoznała się też z problemami i sukcesami powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

Fotoreportaż.

Autor: Administrator15 stycznia 2012r.

Noworoczne spotkanie ludowców w Hali Widowiskowo-Sportowej w Ropczycach.

Tradycyjnie już, jak co roku na początku nowego roku odbyło się Noworoczne Spotkanie Opłatkowe członków i sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego. 15 stycznia na halę widowiskowo-sportową w Ropczycach przybyli goście – samorządowcy, parlamentarzyści, osoby duchowne, radni, sołtysi, przewodniczący osiedli, prezesi firm, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich i członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, ZHP i ZMW. Wśród tegorocznych gości byli między innymi Jan Bury – poseł na Sejm RP, wiceprezes PSL, wiceminister Skarbu Państwa, Andrzej Reguła – Wicewojewoda Podkarpacki, ks. prałat Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ks. prałat Jan Delekta – proboszcz Parafii Katedralnej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie, ks. prałat Stanisław Mazur – proboszcz Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach, Zygmunt Sosnowski – dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie, Zbigniew Bartman – prezes Podkarpackiej Izby Rolnej w Rzeszowie. W imieniu gospodarzy uczestników spotkania powitała Dorota Strzyż – wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

 

Wszystkim zebranym życzenia noworoczne złożył Bolesław Bujak - burmistrz Ropczyc, który podkreślił, że takie spotkania, oparte na naszych tradycjach świątecznych są bardzo ważne dla każdej społeczności, a śpiew kolęd i zwyczaj łamania się opłatkiem i składania noworocznych życzeń jest jednym z piękniejszych w polskiej obrzędowości. Burmistrz w kilku słowach podsumował mijający rok, uznając, że był to dobry rok dla naszego miasta i całej gminy, a duży udział w sukcesie mieli także członkowie PSL.

 

Wiceminister Jan Bury, w obszernym wystąpieniu poruszył kilka spraw ważnych zarówno w skali kraju, jak i naszego, regionalnego środowiska. Przypomniał o sukcesach, jakie udało się osiągnąć w segmentach energetyki, infrastruktury drogowej oraz pozyskiwania środków unijnych. - Na sukces kraju składa się ciężka praca każdego człowieka, każdy buduje przyszłość swoją, gminy, powiatu, województwa, kraju i nowego pokolenia. Ludowcy potrafią dobrze gospodarować krajem. – mówił. Polskie Stronnictwo Ludowe, mimo że nie wprowadziło do Sejmu dużej ilości posłów, już drugą kadencję tworzy rząd razem z Platformą Obywatelską. To znaczy, że społeczeństwo jeszcze raz dało mandat tej koalicji w ostatnich wyborach parlamentarnych. - Rok 2012 będzie rokiem wielu reform m.in. emerytalnych i zdrowotnych. W koalicji sejmowej ludowcy są partnerem i mają szanse wpływać na to, by oszczędności rządu nie odbiły się zbyt głęboko w kieszeniach Polaków. Kraj należy reformować wspólnie, świadomie i odpowiedzialnie, by Polska była miejscem, które omija kryzys. - mówił wiceminister Bury. W powiecie ropczycko sędziszowskim PSL odniosło duży sukces wyborczy. Wiceminister podziękował posłowi 6. kadencji Wiesławowi Ryglowi za odpowiedzialną i merytoryczna pracę w Sejmie. Wiceminister Bury jeszcze raz pogratulował burmistrzowi i mieszkańcom Ropczyc obwodnicy, która znacząco odciążyła centrum miasta od ruchu samochodowego, podkreślając, że to determinacja władz samorządowych Ropczyc, a zwłaszcza burmistrza Bujaka doprowadziła do oddania tej inwestycji.

 

Ksiądz prałat Stanisław Słowik złożył życzenia świąteczno – noworoczne w imieniu Jego Ekscelencji księdza biskupa Kazimierza Górnego, a następnie pobłogosławił opłatki, którymi podzielili się wszyscy goście.
 

W części artystycznej, na którą złożyły się kolędy i pastorałki wystąpili: grupa wokalna ZPiT „Halicz” przygotowana przez Ryszarda Niewiarowskiego, chór parafialny z Brzezin pod dyrekcją Grzegorza Piękosia, chór parafialny z Łączek Kucharskich pod dyrekcją Stanisława Wośki oraz orkiestra dęta z Ropczyc pod batutą Edwarda Guzika.
 

Tradycyjnie, jak co roku harcerze kwestowali na rzecz chorych osób – tym razem zebraną kwotę (1.490 zł) przekazano na rzecz Przemka Bieszczada z Niedźwiady, który w wieku 4 lat uległ rozległemu poparzeniu.
Organizatorem spotkania był Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego.
 

Fotoreportaż.

Autor: Administrator04 września 2011r.

Podsumowanie wyborów parlamentarnych 2011.

W imieniu Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego pragniemy podziękować tym wszystkim którzy oddali swoje głosy i poparli naszych kandydatów 9 października 2011r. w wyborach do Parlamentu RP.

Komitet wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe otrzymał w naszym powiecie 21,75% poparcia w wyborach do Sejmu RP, a kolega Wiesław Rygiel otrzymał 18,16% poparcie.

Niestety nie udało się Wiesławowi Ryglowi otrzymać mandatu poselskiego, tak jak i kolega Mariusz Kawa nie został wybrany Senatorem RP.

Jeszcze raz dziękujemy za głosy i zapraszamy do współpracy.

Autor: Administrator04 września 2011r.

Wybory parlamentarne 2011.

W dniu 9 października 2011r. (niedziela) odbędą się wybory do Parlamentu RP.

Zachęcamy do wzięcia udziału i zagłosowania na listę nr 5 Polskie Stronnictwo Ludowe - w wyborach do Sejmu.

W wyborach do Senatu RP - naszym kandydatem jest Mariusz Kawa.

Spot wyborczy.

Autor: Administrator19 czerwca 2011r.

Pogrzeb Jerzego Kipy.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 03.09.2011r. odbył się pogrzeb naszego kolegi Jerzego Kipy na cmentarzu w Lubzinie.

Kolega Jerzy Kipa był członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jego pasją była praca społeczna na rzecz swojego środowiska. Był Radnym Miasta i Gminy Ropczyce, Prezesem klubu Strażak Lubzina i Błękitni Ropczyce. Drugą kadencję był Radnym Powiatowym i Członkiem Zarządu Powiatu. Działał w związkach zawodowych Cukrowni Ropczyce, któej był pracownikiem. Był również Członkiem Zarządu Powiatowego PSL w Ropczycach. Wspaniały kolega, działacz społeczny i samorządowy.

Cześć jego pamięci.

Autor: Administrator27 sierpnia 2011r.

Powiatowa konwencja wyborcza w Ropczycach.

W dniu 26 sierpnia br. w sali konferencyjnej Zakładów Magnezytowych w Ropczycach odbyło się spotkanie z samorządowcami, przedsiębiorcami i parlamentarzystami, na którym został przedstawiony program wyborczy kandydata na posła RP Wiesława Rygla.

Piątkowe zgromadzenie rozpoczął występ chóru GLORIA z Brzezin pod batutą Grzegorza Piękosia. Chórzyści odśpiewali mi. hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego” oraz „Rotę” - hymn Polskiego Stronnictwa Ludowego. Po krótkim wstępiebdo stołu prezydialnego zostali zaproszeni: Poseł Wiesław Rygiel – kandydat na Posła RP w tegorocznych wyborach do Parlamentu, Burmistrz Ropczyc, Prezes Zarządu Powiatowego PSL – Bolesław Bujak, prof. Stanisław Sosnowski – Prorektor Wyższej Szkoły Inżynieryjno - Ekonomicznej oraz Agnieszka Piecuch - sołtys wsi Kozodrza, także kandydatka na Posła RP.

Jako pierwszy głos zabrał Prezes Zarządu Powiatowego PSL B. Bujak, który omówił aktualny układ sił politycznych w powiecie oraz zachęcał do oddania głosu, w zbliżających się wyborach parlamentarnych na Wiesława Rygla – kandydata na posła, oraz Mariusza Kawę – kandydata do Senatu RP z list Polskiego Stronnictwa Ludowego. Później głos zabrał poseł
W. Rygiel, przedstawiając swój program wyborczy, zwracając szczególną uwagę na: bezpieczeństwo żywnościowe Polski, wyrównanie szans dla zapóźnionych gospodarczo regionów kraju oraz rozwój infrastruktury polskiej wsi. Jako kolejna, głos zabrała kandydatka na posła Agnieszka Piecuch, a potem Michał Deptuła – syn tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej posła Leszka Deptuły, oraz wójt Gminy Padew Narodowa – Kazimierz Popiołek. W czasie przemówień w tle prezentowano slajdy z wyborczymi hasłami. Czas gościom umilał zespół Ryszarda Niewiaromskiego.

Po części oficjalnej, którą zakończyła wyborcza piosenka Polskiego Stronnictwa Ludowego, gospodarze jak i zgromadzeni goście udali się na spotkanie w kuluarach, aby w miłej i przyjaznej atmosferze wspólnie podyskutować i wymienić swoje poglądy.

Hasło kampanii wyborczej Wiesława Rygla: "Blisko ludzi"

Hasło Polskiego Stronnictwa Ludowego: "Człowiek jest najważniejszy"

Klip wyborczy PSL.

Program wyborczy PSL.

Autor: Administrator19 czerwca 2011r.

Wojewódzkie Święto Ludowe w Ropczycach.

W dniu 19 czerwca 2011r. w Rzeszowie odbyło się Wojewódzkie Święto Ludowe, które odbywało się pod hasłem "PSL - bezpieczny wybór". Po Mszy Świętej w Kościele Farnym, poczty sztandarowe - także naszego powiatu, zaproszeni goście i władze wojewódzkie przeszli na czele z dziewczęcą orkiestrą dętą na rzeszowski Rynek.

W części oficjalnej wystąpili m.in. Jan Bury - Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL, Wiceprezes PSL, Wiceminister Skarbu, Państwa dr Mirosław Karapyta - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Andrzej Reguła - Wicewojewoda Podkarpacki, Mieczysław Kasprzak - Wiceminister Gospodarki, Wiesław Rygiel - Poseł na Sejm RP.

Zasłużonym Ludowcom wręczono Medale im. W. Witosa i Złote Koniczynki, a nowym członkom PSL - legitymacje członkowskie.

Całość zakończyła część artystyczna z gwiazdą wieczoru Maciejem Maleńczukiem z zespołem Psychodancing.

Warto odnotować, że Jan Bury - Prezes ZW PSL w swoim wystąpieniu mówił m.in. o kandydatach w jesiennych wyborach do Parlamentu - z naszego powiatu kandydatem do Sejmu RP jest obecny poseł Wiesław Rygiel.

Fotoreportaż.

Autor: Administrator12 czerwca 2011r.

Powiatowe Święto Ludowe w Ropczycach.

W dniu 12 czerwca br. w Święto Zesłania Ducha Świętego, tradycyjnie nazywane „zielonymi świątkami” odbyło się Powiatowe Święto Ludowe. Spotkanie miało charakter plenerowego pikniku, który wzbudził zainteresowanie wielu mieszkańców, zaś słoneczna pogoda sprzyjała radosnemu świętowaniu.

Uroczystość rozpoczęto złożeniem wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową Wincentego Witosa przy Zespole Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach. Hołd założycielowi ruchu ludowego oddały władze samorządowe, na czele z Burmistrzem Ropczyc, Prezesem Zarządu Powiatowego PSL – Bolesławem Bujakiem, wicestarostą Powiatu – Dorotą Strzyż, oraz Posłem na Sejm RP – Wiesławem Ryglem.
Następnie lokalne władze, ludowcy, sympatycy, zaproszeni goście oraz poczty sztandarowe, orkiestra dęta i zespoły taneczne udały się na Mszę Św. do Sanktuarium Matki Bożej Ropczyckiej Królowej Rodzin, którą odprawił ks. prałat Jan Delekta – dziekan dekanatu ropczyckiego, w asyście zaproszonych księży. Homilię wygłosił ks. prałat Józef Kłosowski – dziekan dekanatu wielopolskiego - proboszcz Parafii Św. Mikołaja w Brzezinach, który wskazał na osobę Wincentego Witosa – założyciela ruchu ludowego, wielkiego patrioty i wybitnego polityka, dla którego wiara, obok narodowości i ziemi była jednym z trzech podstawowych filarów państwa.
Po Mszy Św. wszyscy przemaszerowali na stadion sportowy, gdzie rozpoczęła się część oficjalna. Najpierw odznaczono zasłużonych działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Medal im. Wincentego Witosa otrzymał kol. Jan Cholewa – zam. w Sędziszowie Młp., a złote koniczynki otrzymali: kol. Stanisław Marć – zam. w Ropczycach i kol. Tadeusz Początek zam. w Sędziszowie Młp. W części oficjalnej głos zabrali: Burmistrz Ropczyc – Bolesław Bujak, który zwrócił uwagę na najważniejsze dziedziny życia społecznego i gospodarczego mieszkańców, a więc w szczególności edukację, budowę infrastruktury i inwestycje. Poseł Wiesław Rygiel zachęcał do wybierania w jesiennych wyborach parlamentarnych tych, którzy szukają języka zgody i współpracy w celu budowania wspólnego dobra. Około 17:00 rozpoczęła się cześć artystyczna. Chętni mogli posmakować kiełbasy z grilla, którą przygotowano dla wszystkich uczestników pikniku. Podczas spotkania zbierano pieniądze dla Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie – zgromadzono kwotę 700 zł.

Fotoreportaż.

Autor: Administrator28 maja 2011r.

Wojewódzkie i Powiatowe Święto Ludowe.

Zaproszenie na Wojewódzkie Święto Ludowe: 1 strona.   2 strona.

Zaproszenie na Powiatowe Święto Ludowe: 1 strona.   2 strona.

Autor: Administrator23 maja 2011r.

Spotkanie z mieszkańcami Łączek Kucharskich.

22 maja br. w budynku wielofunkcyjnym w Łączkach Kucharskich odbyło się spotkanie lokalnych władz samorządowych oraz parlamentarzystów z mieszkańcami. Przewodnim tematem była kwestia ochrony powiatu ropczycko-sędziszowskiego przed powodzią. Ponadto poruszono wiele problemów natury rolno-gospodarczej. W spotkaniu udział wzięli mi. :
Burmistrz Ropczyc - Bolesław Bujak, który omówił aktualny układ sił politycznych w regionie, jednocześnie zachęcając do udziału w jesiennych wyborach parlamentarnych,
Poseł PSL – Wiesław Rygiel wskazał na dwuznaczność słowa „patriotyzm”, podkreślając, że w chwili obecnej polska scena polityczna potrzebuje konstruktywnej współpracy opartej na wzajemnym dialogu,
W-ce Minister Skarbu Państwa – Jan Bury poruszył problem zasobów energetycznych Polski, wskazują na konieczność wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Minister zachęcał rolników i lokalnych przedsiębiorców do współpracy i zrzeszania się w większe i silniejsze związki, które będą miały realne szanse do zaistnienia i utrzymania się na rynku produktów rolnych,
Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Tadeusz Sowa, omówił programy pomocowe dla rolników, jednocześnie zapraszając do korzystania z porad  specjalistów ARiMR,
Dyrektor OT ARR w Rzeszowie – Mariusz Kawa, przedstawił obecne problemy nękające rynek rolny, wskazał na konieczność promocji zdrowej żywności, jaką produkują podkarpaccy rolnicy,
Z-ca Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  - Władysław Szczęch – omówił obecnie realizowaną koncepcję ochrony powiatu ropczycko-sędziszowskiego przed powodzią, wskazał na konieczność przechwytywania wody w górnych odcinkach rzek, przedstawił szacowany koszt budowy urządzeń przeciwpowodziowych,
Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Tadeusz Płoszaj oraz Dyrektor Podkarpackiej Izby Rolniczej - Wiesław Lada, którzy poruszali tematy rolnictwa i rozwoju wsi.
Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie – Wiesław Baranowski, który omówił aktualnie realizowane programy rozwojowe,
Spotkanie zakończyła otwarta debata, w czasie której dyrektorzy, samorządowcy i parlamentarzyści udzielali odpowiedzi na pytania zadane przez mieszkańców.

Fotoreportaż.

Autor: Administrator21 kwietnia 2011r.

Świąteczny Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W dniu 21. 04. 2011r. odbył się Świąteczny Powiatowy Zarząd PSL. Dodatkowo w spotkaniu wzięli udział Radni Powiatowi i Radni Gminni z Gminy Ropczyce.

Spotkanie otworzył i poprowadził Prezes Zarządu Powiatowego PSL Bolesław Bujak, który powitał wszystkich przybyłych, a w szczególności - Posła na Sejm RP - Wiesława Rygla, wicestarostę powiatu ropczycko-sędziszowskiego - Dorotę Strzyż, Przewodniczącego Rady Powiatu - dr Władysława Tabasza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ropczycach - Józefa Misiurę.

Po życzeniach świątecznych dla nowo przyjętych członków wręczono legitymacje PSL.

Fotoreportaż.

Autor: Administrator25 marca 2011r.

Wybory do Izb Rolniczych 2011.

Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Ropczycach zaprasza do wzięcia udziału w głosowaniu.

Treść zaproszenia.

Autor: Administrator25 marca 2011r.

Spotkanie mieszkańców Gminy Iwierzyce z ministrem Janem Burym.

W dniu 20.03.2011r. w Domu Kultury w Iwierzycach gm. Iwierzyce odbyło się spotkanie mieszkańców Gminy z Janem Burym – Wiceministrem Skarbu Państwa Wiceprezesem PSL, Posłem na Sejm RP.

Organizatorem spotkania był Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego i Rada Powiatowa Podkarpackiej Izby Rolnej. Wśród zaproszonych gości obecni byli także:

 • Wiesław Rygiel – Poseł na Sejm RP

 • Mariusz Kawa – Dyrektor Agencji Rynku Rolnego

 • Tadeusz Płoszaj – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

 • Wiesław Lada – Dyrektor Podkarpackiej Izby Rolnej

 • Władysław Szczęch – Zastępca Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

 • Wiesław Baranowski – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego

Spotkanie prowadził Jerzy Jakubiec – Przewodniczący Rady Powiatowej Podkarpackiej Rady Izby Rolnej Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Głównymi tematami spotkania było omówienie zbliżających się wyborów do Izb Rolnych, które odbędą się dnia 3 kwietnia 2011r. /niedziela/ - w lokalach wyborczych w każdej gminie. Minister Jan Bury omówił szeroko sprawy społeczno-gospodarcze woj. podkarpackiego oraz kraju a także działania Rządu RP - o pracy Sejmu wypowiedział się Wiesław Rygiel – Poseł na Sejm RP.

Poszczególni prelegenci poruszali również ważne sprawy wsi i rolnictwa.


Autor: Administrator17 stycznia 2011r.

Noworoczne spotkanie samorządowo-ludowe.

16 stycznia 2011 r. w Ropczycach odbyło się noworoczne spotkanie opłatkowe samorządowo-ludowe. W spotkaniu tym wzięło udział ok. 400 osób w tym przedstawiciele samorządu, parlamentu, osoby duchowne, radni, sołtysi i przewodniczący osiedli oraz prezesi firm. Wśród gości byli reprezentanci różnych stowarzyszeń działających na terenie powiatu, tj.: Związek Harcerstwa Polskiego, Ochotniczych Straży Pożarnych, Koła Gospodyń Wiejskich oraz organizacje pozarządowe. Ks. prałat Stanisław Słowik dyr. Caritas Diecezji Rzeszowskiej przekazał wszystkim życzenia od ks. Biskupa Kazimierza Górnego-ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej oraz pobłogosławił opłatki, którymi się potem podzielono. Podsumowania minionego roku dokonał wiceminister Skarbu Państwa, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Rzeszowie Jan Bury, który wskazał ważne realizowane inwestycje na podkarpackiej ziemi np. budowa autostrady, rozwój ropczyckiej podstrefy ekonomicznej czy zakończenie budowy obwodnicy w naszym mieście. Spotkanie to było okazją nie tylko do złożenia życzeń ale także do krótkiego omówienia przez burmistrza Bolesława Bujaka planów inwestycyjnych czekających nas w roku bieżącym, między innymi modernizacja infrastruktury drogowej czy budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych.
Harcerze podczas spotkania kwestowali na rzecz chorej na serce 4 letniej Martynki z Łączek Kucharskich, którą czeka kolejna operacja. Dzięki hojności ofiarodawców udało się zebrać ponad 1400 zł.

Fotoreportaż ze spotkania.

Autor: Administrator24 grudnia 2010r.

Spotkanie świąteczne Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W dniu 23. XII.2010 r. odbyło się w Ropczycach poszerzone świąteczne spotkanie Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Na spotkanie oprócz członków ZP PSL zostali zaproszeni nowo wybrani Radni Powiatowi w ostatnich wyborach samorządowych, oraz wszyscy którzy kandydowali do Rady Powiatu z list KWW Porozumienie – Gospodarczo Samorządowe i KW Polskie Stronnictwo Ludowe.
Prezes ZP PSL, Burmistrz Ropczyc jeszcze raz podziękował wszystkim, którzy kandydowali w wyborach samorządowych i dzięki którym uzyskano bardzo dobry wynik wyborczy.
B. Bujak złożył też wszystkim życzenia Świąteczne i Noworoczne do których których w krótkich wypowiedziach dołączyli – W. Rygiel Poseł na Sejm RP,
D. Strzyż – wicestarosta Powiatu, Wł. Tabasz – Przewodniczący Rady Powiatu i J. Misiura – przewodniczący Rady Miejskiej w Ropczycach.

Fotoreportaż ze spotkania.

Autor: Administrator23 grudnia 2010r.

Życzenia świąteczne prezesa PSL Waldemara Pawlaka.

Życzenia na okoliczność Świąt Bożego narodzenia i nadchodzącego Nowego 2011 Roku.

Autor: Administrator04 grudnia 2010r.

Podziękowania od Gminy Gorzyce.

Podziękowanie dla Zarządu Powiatowego PSL za okazaną powodzianom pomoc.

Autor: Administrator25 listopada 2010r.

Wybory samorządowe 2010 - wyniki.

Wyniki wyborów na Burmistrza Ropczyc.

Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Ropczycach.

Wyniki wyborów do Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Autor: Administrator26 października 2010r.

Wybory samorządowe 2010.

Kandydat na burmistrza Ropczyc.

Program wyborczy kandydata na burmistrza Ropczyc Bolesława Bujaka.

Strona internetowa kandydata na Burmistrza Ropczyc Bolesława Bujaka.

Kandydaci do Rady Powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

Kandydaci do Rady Miejskiej w Ropczycach.

Materiał filmowy - wyborczy w formacie *avi.

Materiał filmowy - wyborczy w formacie *flv.

Autor: Administrator11 czerwca 2010r.

Wybory prezydenckie 2010.

Ulotka promująca kandydata na prezydenta RP Waldemara Pawlaka str 1.

Ulotka promująca kandydata na prezydenta RP Waldemara Pawlaka str 2.

Autor: Administrator11 czerwca 2010r.

Otwarcie Biura Poselskiego RP Wiesława Rygla - 11 czerwca 2010r.

W dniu 11 czerwca 201 Or. odbyło się oficjalne otwarcie biura Posła na Sejm RP Wiesława Rygla, który od 5 maja 2010r. objął funkcję Posła.
W spotkaniu w piątkowe popołudnie zgromadzili się licznie przedstawiciele wszystkich gmin naszego powiatu.
Kolega Wiesław Rygiel odniósł się do swojej nowej pracy jako Poseł RP, opowiedział
o wrażeniach i licznych obowiązkach, które go czekają i które już bardzo konkretnie podjął.
Burmistrz Bolesław Bujak odniósł się do spraw społeczno - gospodarczych gminy i powiatu a
także omówił krótko strategiczne plany gminy, które stymulują i będą stymulować rozwój gminy.

Pierwsza strona ulotki promującej otwarcie Biura Poselskiego.

Druga strona ulotki promującej otwarcie Biura Poselskiego.
Na koniec zaapelował o pójście do urn wyborczych w wyborach na Prezydenta w dniu
20.06.201 Or. i zagłosowanie na Prezesa PSL Waldemara Pawlaka.

Biuro Posła Wiesława Rygla ul. Rynek 1 , 39 - 100 Ropczyce tel/fax 017 22 17 200, e-mail: wieslaw.rygiel@sejm.pl
.

Autor: Administrator03 czerwca 2010r.

Powiatowe Święto Ludowe - Ropczyce 2010.

23 maja, tradycyjnie w Zielone Świątki, w Centrum Kultury w Ropczycach odbyły się obchody Powiatowego Święta Ludowego. Było to kameralne spotkanie ludowców, ich sympatyków i zaproszonych gości, a nie jak wcześniej planowano – plenerowy piknik. Ze względu na niedawną powódź i trudną sytuację powodziową w całym kraju postanowiono zrezygnować z tradycyjnego, radosnego świętowania w plenerze.

Po złożeniu kwiatów pod tablicą Wincentego Witosa przy Zespole Szkół Agro-Technicznych poczty sztandarowe, ludowcy i zaproszeni goście przeszli do kościółka matki Bożej Królowej Rodzin na uroczystą mszę świętą, którą w asyście księży z naszego dekanatu odprawił ks. proboszcz Jan Delekta.
Spotkanie w Centrum Kultury rozpoczęło się minutą ciszy ku czci posła PSL Leszka Deptuły, tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej oraz wszystkich zmarłych ludowców. Po powitaniu gości, wśród których znalazł się m.in. poseł na sejm Wiesław Rygiel rozpoczęła się część oficjalna uroczystości, podczas której wręczono odznaczenia wyróżniającym się ludowcom. Medal im. Wincentego Witosa otrzymał Zbigniew Pasela z Wielopola, zaś Złotą Koniczynką udekorowany został Tadeusz Wójcik z Niedźwiady. Aktu wręczenia odznaczeń dokonali: poseł Wiesław Rygiel i burmistrz Bolesław Bujak, członek Rady Naczelnej PSL. Naczelny Komitet Wykonawczy PSL przyznał jeszcze dwa odznaczenia. Medal im. Wincentego Witosa otrzymał Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach oraz nauczycielka tej szkoły Maria Ziemińska. Oba odznaczenia zostaną wręczone w październiku, podczas obchodów 70-lecia szkoły.
W wystąpieniach ludowców przewijał się m.in. temat najbliższych wyborów prezydenckich i samorządowych. Burmistrz Bolesław Bujak zachęcał ludowców, by byli aktywni, zwłaszcza w wyborach samorządowych, w których PSL zawsze notuje dobre wyniki. Wskazywał na najważniejsze dziedziny naszego życia społecznego, zwłaszcza na terenie gminy: edukację, budowę infrastruktury i inwestycje. W Ropczycach są one priorytetem, bo zapewniają rozwój gospodarczy, miejsca pracy i poprawiają warunki życiowe mieszkańców.
Poseł Wiesław Rygiel zwrócił uwagę, na to, że od wieków ludowców charakteryzuje patriotyzm i wiara. Nie na darmo ich hymnem jest „Rota”, a słowa „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy” nie są tylko słowami wiersza. W historii Polski jest wiele przypadków obrazujących niezwykły, chłopski patriotyzm. Dzisiaj ten ludowy patriotyzm objawia się w ciężkiej pracy polskiego rolnika, ale także w podjęciu odpowiedzialności za to, co się w Polsce dzieje.
Po wystąpieniach oficjalnych na scenie pojawiły się zespoły artystyczne, które zapełniły kolejną część spotkania: orkiestra dęta z Ropczyc pod batutą Edwarda Guzika, chór działający w Zespole Szkół w Małej pod kierownictwem Stanisława Strzałki oraz zespoły taneczne: GAMA (op. Elżbieta Łącała) i VEGA (op. Martyna Wilk).
O podniebienia gości zadbały panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Łączek Kucharskich, Okonina i Niedźwiady.
Podczas spotkania zbierano także pieniądze dla powodzian z gminy Gorzyce. Mieszkańcy tej gminy pospieszyli nam z pomocą w ubiegłym roku, kiedy to gmina Ropczyce doświadczona została przez wodę. Udało się zebrać ponad 1200,00 zł.

Autor: Administrator05 maja 2010r.

Powiatowe Święto Ludowe - Ropczyce 2010.

W związku z Zielonymi Świątkami 23.05.2010r. w Centrum Kultury w Ropczycach odbędzie się spotkanie członków i sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Autor: Administrator05 maja 2010r.

Wiesław Rygiel posłem VI kadencji Sejmu RP.

W dniu 05.05.2010 r. Wiesław Rygiel złożył ślubowanie poselskie w związku z uzyskaniem uprawnienia do objęcia mandatu. Gratulujemy.


Autor: Administrator21 kwietnia 2010r.

Pogrzeb Śp. kol. Leszka Deptuły.

W dniu 20.04.2010 r. delegacja Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Ropczycach na czele z Prezesem kol. Bolesławem Bujakiem wzięła udział w uroczystościach pogrzebowych ś.p. kol. Leszka Deptuły w Mielcu. Mszę pogrzebową, która odbyła się w kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, koncelebrowali księża biskupi i księża, na czele z biskupem ordynariuszem Diecezji Rzeszowskiej j.e. Kazimierzem Górnym.
W pogrzebie udział wzięli między innymi Prezes PSL Waldemar Pawlak, Wiceprezes PSL i Prezes ZW PSL Jan Bury, posłowie klubu PSL, senatorowie, przedstawiciele rządu, samorządów różnych szczebli, wojsko, straż PSP i OSP oraz licznie mieszkańcy Mielca.

Fotoreportaż z pogrzebu.


Autor: Administrator12 kwietnia 2010r.

Żegnamy posłów.

Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Ropczycach składa wyrazy współczucia rodzinom ofiar tragicznej katastrofy lotniczej jaka miała miejsce 10.04.2010r w Smoleńsku.

Składamy hołd wszystkim, którzy zginęli w katastrofie, Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu i jego żonie Marii, a także wszystkim parlamentarzystom, księżom, biskupom, generałom, oficerom Wojska Polskiego, szefom instytucji różnego szczebla oraz członkom załogi samolotu.

Z głębokim żalem przyjęliśmy do wiadomości, że wśród ofiar byli członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego - Posłowie: Wiesław Woda, Edward Wojtas i Leszek Deptuła.

Kolega Leszek Deptuła jest nam szczególnie bliski. Często gościł w Ropczycach - ostatnio na Noworocznym Spotkaniu Ludowo-Samorządowym 17.01.2010r. Z ruchem ludowym związany był od 1970r. a od 1999r do tej pory pełnił funkcję Prezesa ZP PSL w Mielcu. Przez cztery lata (2002-2006) był Marszałkiem Województwa, potem Radnym Sejmiku Wojewódzkiego i Posłem na Sejm RP.

 

Cześć ich pamięci.

Zarząd Powiatowy PSL w Ropczycach


Autor: Administrator02 kwietnia 2010r.

Życzenia Wielkanocne od ZP PSL w Ropczycach.

.


Autor: Administrator29 stycznia 2010r.

Podziękowania rodziców Radka Sikory i Kamila Raś.

Noworoczne spotkania członków i sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego są okazją  nie tylko do składania sobie życzeń.

Zarząd Powiatowy PSL inicjuje podczas tych spotkań zbiórki charytatywne dla będących w potrzebie. W 2009r poprzez Caritas zbierano środki finansowe dla dziecka z Ropczyc na operację w Szwajcarii. W bieżącym roku podobną akcję przeprowadzono na rzecz Radka i Kamilka z gminy Wielopole Skrzyńskie.

Treść podziękowania złożonego w ZP PSL w Ropczycach.


Autor: Administrator17 stycznia 2010r.

Noworoczne spotkanie ludowo – samorządowe.

17 stycznia 2010 r. na hali widowiskowo – sportowej w Ropczycach odbyło się tradycyjne, ludowo – samorządowe spotkanie noworoczne, na które przybyli zaproszeni goście z terenu naszego powiatu, a także przedstawiciele rządu i parlamentu. Spotkanie to było okazją do przekazania sobie życzeń na 2010 rok i podziękowań za to, co było w minionym roku, a także przedstawienia planów i zamierzeń gospodarczych na ten rok. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. posłowie na Sejm RP: Jan Bury - prezes ZW PSL, wiceminister Skarbu Państwa, Leszek Deptuła, Andrzej Pałys, a także: Piotr Kluz - wiceminister sprawiedliwości, Mirosław Karapyta - wojewoda podkarpacki, ks. prałat Stanisław Słowik - dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ks. prałat Jan Delekta - dziekan dekanatu ropczyckiego wraz z proboszczami i księżmi z naszego dekanatu oraz ks. Józef Kłosowski dziekan dekanatu wieloposkiego. Wśród gości obecni byli także wójtowie i przedstawiciele samorządów różnych szczebli Nie zabrakło przedstawicieli świata nauki, biznesu, polityki, oświaty, dyrektorów agencji rządowych prezesów firm, związków i stowarzyszeń. W roli gospodarza wystąpił burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak, który przywitał wszystkich gości i podziękował im za przybycie. W swoim wystąpieniu podsumował ubiegły rok, który był bardzo trudny, ale pomyślny, pod względem realizacji zadań postawionych przed samorządem. Burmistrz skierował również słowa wdzięczności pod adresem wszystkich, którzy pomogli naszemu miastu i gminie podczas czerwcowej powodzi: ks. Stanisławowi Słowikowi, dyrektorowi Caritas w Rzeszowie za nieocenioną pomoc dla mieszkańców, ministrowi Janowi Buremu, który wspierał nasze starania o pieniądze w rządzie, a także wojewodzie Mirosławowi Karapycie, który brał bezpośredni udział w tamtych pamiętnych wydarzeniach, bo to dzięki niemu ludzie szybko otrzymali pomoc, a samorządy wspierane rządowymi pieniędzmi zdążyły odbudować infrastrukturę przez zimą. - Rok 2010 zapowiada się optymistycznie – powiedział burmistrz Bujak. - Sądzimy, że kryzys jest już za nami, ale też przed nami bardzo dużo wyzwań, choćby walka z bezrobociem. Nawiązał w ten sposób do strefy ekonomicznej w Ropczycach, powiększonej o duże tereny, w której powstają kolejne firmy dające zatrudnienie. Burmistrz wspomniał także o budowie obwodnicy Ropczyc. Podpisano aneks z wykonawcą, który zobowiązał się oddać ją do użytku w czerwcu tego roku. 2010 rok jest również ważny ze względu na wybory samorządowe i prezydenckie, które odbędą się jesienią. Burmistrz, kończąc swe wystąpienie powiedział: - Patrzę na ten rozpoczęty rok z wiarą że nasze plany i zamierzenia będą zrealizowane, jeśli będziemy pracować razem, wspólnie. Minister Jan Bury przedstawił plany rządu na ten rok w zakresie zagospodarowania pieniędzy unijnych na rozwój gospodarczy kraju. Przekazał także ważną dla naszej gminy informację o planach budowy na rzece Wielopolce elektrowni wodnej (na tzw. jazie na terenach pomiędzy Ropczycami, a Ostrowem), deklarując, że takich rozwiązań, wykorzystujących do produkcji energii sił natury będzie więcej, bo Polska jest zobowiązana do znacznej redukcji dwutlenku węgla. Minister Piotr Kluz, jako przedstawiciel ministerstwa sprawiedliwości zapewnił, ze nadal będą funkcjonować sądy w mniejszych miejscowościach, takie, jak ten w Ropczycach, a wymiar sprawiedliwości będzie dofinansowany, zwłaszcza w dziedzinie informatyzacji. Wojewoda Mirosław Karapyta podkreślił, że jako honorowy obywatel Ropczyc (tytuł ten nadała mu Rada Miejska w Ropczycach we wrześniu ubiegłego roku) czuje się zobowiązany, by pomagać Ropczycom, nawiązując w ten sposób do podziękowań burmistrz Bujaka za pomoc popowodziową. Część oficjalna zakończyła się życzeniami i kolędowaniem, a także wspólnym łamaniem się opłatkiem. W części artystycznej zaprezentował się big-band „Ropczyce” w lekkim, jazzowym repertuarze, a także chóry z Małej i Brzezin, które zaśpiewały kilka kolęd i pastorałek przenosząc jeszcze raz wszystkich gości w uroczysty, świąteczny czas. O żołądki zebranych zadbały zaś niezawodne panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Okonina, Łączek Kucharskich i Niedźwiady Górnej.


Autor: Administrator05 grudnia 2009r.

Spotkanie Mikołajkowe członków PSL z terenu Miasta i Gminy Ropczyce.

W dniu 5. XII. 2009 r. odbyło się spotkanie Mikołajkowe członków PSL z z terenu Miasta i Gminy Ropczyce. Wśród zaproszonych gości był Aleksander Bentkowski były Minister Sprawiedliwości, Poseł na Sejm, senator RP. Spotkanie było okazją do dyskusji na aktualne tematy gospodarcze i polityczne na terenie Gminy i Powiatu. A. Bentkowski wręczył też kilkunastu naszym członkom PSL legitymacje członkowskie.


Autor: Administrator29 sierpnia 2009r.

Wizyta Posła na Sejm RP Eugeniusza Kłopotka.

 

 

W dniu 29.08.2009r przebywał z krótką wizytą w Ropczycach Poseł na Sejm RP Eugeniusz Kłopotek - poseł z listy PSL III i IV kadencji.

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji video.

Autor: Administrator10 maja 2009r.

Powiatowe Święto Ludowe w Kozodrzy.

Tradycyjnie jak co roku Zarząd Powiatowy PSL powiatu ropczycko – sędziszowskiego był organizatorem Powiatowego Święta Ludowego, które na przestrzeni ostatnich lat po raz drugi odbyło się w gminie Ostrów. Tym razem dzięki uprzejmości wójta gminy Ostrów Piotra Cielca gościliśmy w Kozodrzy.
Uroczystość rozpoczęła się złożeniem wiązanek kwiatów przy Pomniku Powstańców, po czym barwny korowód na czele którego maszerowały marżonetki i orkiestra dęta z Ropczyc oraz strażacy OSP i sztandary organizacji dotarł do kościoła w Kozodrzy. Mszę Świętą polową koncelebrował ksiądz prałat Jan Delekta dziekan dekanatu przy współudziale wicedziekana ks. Kazimierza Płonki, księdza proboszcza Leopolda Kordasa, księdza proboszcza Ryszarda Lisa i księdza wikariusza Piotra Romana.
Po Mszy Świętej w trakcie przemarszu złożono wiązanki kwiatów przy szkole podstawowej im. Walk Chłopskich w Kozodrzy.
Główna uroczystość odbyła się przy budynku OSP w Kozodrzy.
Po oficjalnych wystąpieniach Medalami im. Wincentego Witosa odznaczono :
Eugeniusza Świstaka z gm. Wielopole Skrz., Jana Przydziała z Ropczyc i Stanisława Panka z Kozodrzy.


Autor: Administrator18 stycznia 2009r.

Spotkanie Noworoczne PSL w Hali Widowiskowo-Sportowej w Ropczycach.

Tradycyjnie co roku po Świętach Bożego Narodzenia w nowym roku Zarząd Powiatowy PSL jest organizatorem spotkań noworocznych członków i sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Na spotkanie podsumowujące stary 2008 rok zostali zaproszeni i przybyli między innymi ksiądz prałat Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Poseł na Sejm RP, Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL, Wiceprezes PSL, Wiceminister Skarbu Państwa - Jan Bury, ksiądz prałat Jan Delekta – Dziekan dekanatu ropczyckiego, proboszcz parafii p. w. Przemienienia Pańskiego, ksiądz L. Kordas – proboszcz parafii p. w. Św. Barbary, ksiądz Ryszard Lis – proboszcz parafii p. w. Urszuli Leduchowskiej, ksiądz Kazimierz Marek – proboszcz parafii w Zagorzycach, ksiądz wikary Piotr Roman, prof. Stanisław Sosnowski – Rektor WSIE w Ropczycach, dr Władysław Tabasz – wiceprezes ZW OSP RP.
Po części oficjalnej spotkanie umiliła orkiestra dęta z Ropczyc pod batutą Eugeniusza Stępaka, chór parafialny z Brzezin który prowadzi Grzegorz Piękoś, zespół młodzieży z ZS w Małej pod przewodnictwem Stanisława Strzałki.
Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia noworoczne i połamali się opłatkiem.


Autor: Administrator6 grudnia 2008r.

Spotkanie w Centrum Kultury w Ropczycach.

W dniu Św. Mikołaja w Centrum Kultury w Ropczycach odbyło się spotkanie członków
i sympatyków PSL z Janem Burym Prezesem ZW PSL, Wiceprezesem Skarbu Państwa, Posłem na Sejm RP.
wśród uczestników spotkania byli między innymi Prezes ZP PSL , Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak, Wiesław Rygiel – Wiceprezes ZP PSL, dyrektor Wydziału Infrastruktury UW w Rzeszowie, Radny Rady Powiatu, Władysław Szczęch – Wiceprezes ZP PSL, Wicedyrektor PZMiUW w Rzeszowie, Radny Rady Powiatu, Jerzy Jakubiec – wójt gminy Iwierzyce – członek Zarządu Powiatowego PSL, Piotr Cielec – wójt gminy Ostrów, członek Zarządu Powiatowego PSL, Wiesław Maziarz – sekretarz PSL, Z-ca Burmistrza Ropczyc
a także radni gminni i powiatowi.
Dyskutowano o sprawach gospodarczych i politycznych, a nowym członkom wręczono legitymacje PSL. Na koniec częstowano się tradycyjnie pączkiem.


Autor: Administrator18 maja 2008r.

Wojewódzkie Święto Ludowe w Nockowej.

W dniu 18. V. 2008 r. w Nockowej gm. Iwierzyce odbyło się dzięki uprzejmości wójta gminy Jerzego Jakubca Powiatowe i Wojewódzkie Święto Ludowe PSL.
Święto Ludowe połączone było z obchodami 75- lecia walk chłopskich w Nockowej,
a także nadanie sztandaru szkole im. Bohaterów Nockowej.
Wśród zaproszonych gości byli między innymi Jan Bury – poseł na Sejm RP, Prezes ZW PSL, Wiceprezes PSL, Wiceminister Skarbu Państwa, Leszek Deptuła – Poseł na Sejm RP, Józef Gdański – Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji, Mirosław Karapyta – Wojewoda Podkarpacki, Aleksander Bentkowski były Poseł na Sejm RP i Senator RP, Stanisław Bartman Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej, Marek Owsiany wiceprezes ARiMR.
Na wojewódzkie Święto Ludowe przybyły poczty sztandarowe PSL z całego województwa, strażacy OSP, a całość uświetniła orkiestra dęta z Ropczyc.
Po Mszy Świętej koncelebrowanej przez księdza Dziekana Aleksandra Śmietanę przy współudziale księdza Leopolda Kordasa – kapelana OSP poczty sztandarowe i zaproszeni goście ustawili się przy pięknie odnowionym Pomniku Walk Chłopskich, gdzie odbyła się część oficjalna. Najbardziej zasłużeni działacze PSL otrzymali z rąk kol. J. Burego Prezesa ZW PSL Medale im. Wincentego Witosa i Złote Koniczynki.
Po części artystycznej wystąpiła młodzież szkolna i miejscowa grupa teatralna. Druga część uroczystości odbyła się w szkole podstawowej w Nockowej.


Autor: Administrator17 stycznia 2008r.

Spotkanie Noworoczne PSL w Hali Widowiskowo-Sportowej w Ropczycach.

W dniu 17. 01. 2008 r. odbyło się tradycyjnie spotkanie Noworoczne z Parlamentarzystami, władzami wojewódzkimi, przedsiębiorcami oraz członkami i sympatykami PSL.
Wśród zaproszonych gości byli między innymi:

Jan Bury - Poseł na Sejm RP, Wiceprezes PSL, Prezes ZW PSL, Wiceminister Skarbu Państwa
Leszek Deptuła - Poseł na Sejm RP
Ksiądz Prałat Stanisław Słowik – dyrektor Caritas diecezji rzeszowskiej
Ksiądz proboszcz Leopold Kordas – kapelan OSP
prof. Stanisław Sosnowski – rektor Wyższej Szkoły Inżynieryjno – Ekonomicznej
w Ropczycach
dr Zygmunt Sosnowski – Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie
Stanisław Misztal – Dyrektor Naczelny Cukrowni w Ropczycach

Po części oficjalnej i złożeniu życzeń Noworocznych zaproszonych gości, część artystyczną wypełniła orkiestra dęta z Ropczyc i chór śpiewaczy z Niedźwiady po czym połamano się tradycyjnym opłatkiem.


Autor: Administrator